Wzrost płac wpłynął na wzrost emerytur. Od 01.07.2011 wzrasta wysokość niemieckiej emerytury !

Wiele osób mieszkających w Polsce, ale w przeszłości pracujących w Niemczech, pobiera niemieckie emerytury. Część emerytów otrzymuje nawet przelew świadczenia emerytalnego na konto w Polsce. Dobra informacja dla emerytów napłynęła z Niemieckiego Związku Ubezpieczeń Emerytalnych: od dnia 1 lipiec 2011 roku wzrasta wysokość niemieckiej emerytury !

W związku z tym, iż w roku ubiegłym wzrosły nieco zarobki w Niemczech, to adekwatnie do tego należało pomyśleć o podwyżce emerytur. Tym bardziej, że światowy kryzys gospodarczy i finansowy wpłynął niekorzystnie na siłę nabywczą emerytów. Z tego też powodu podwyżka niemieckiej emerytury jest ukłonem polityków wobec osób w wieku emerytalnym, które pracowały w Niemczech.

W roku 2010 wynagrodzenie pracowników w Niemczech zachodnich wzrosło średnio o 3,10 %, natomiast w Niemczech wschodnich o 2,55 %. Przy takim wzroście płac pracownicy zatrudnieni w Niemczech odczuli finansowo faktyczny wzrost wynagrodzeń. W związku z tym w roku 2011 przyszedł czas także na podwyżki dla emerytów.  

Na wzrost wysokości niemieckich emerytur ma także wpływ jeszcze jeden fakt poza w/w wzrostem wynagrodzeń pracowniczych. Otóż zmieniły się relacje pomiędzy osobami pobierającymi emerytury, a osobami płacącymi składki na ubezpieczenie społeczne, a więc pomiędzy emerytami a aktualnymi jeszcze pracownikami.   

Według aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego, niemiecką emeryturę pobiera 20 milionów osób. Planowana podwyżka obejmie zatem od 01.07.2011 aż tyle osób.

Dopasowanie emerytury kształtuje się na następującym poziomie:
a) Zachodnie Niemcy 1,99 %,
b) Wschodnie Niemcy 1,41 %.

W efekcie końcowym emeryt nie otrzyma aż takiej podwyżki, jak na to wskazują powyższe obliczenia, a to dlatego, że w Niemczech wraz z rokiem 2011 zniesiono w wyniku klauzuli ochronnej ustawowe pojęcie zapotrzebowania na wyrównanie. Oznacza to, że wyrównanie emerytur będzie de facto niższe. Wspomniane zapotrzebowania na wyrównanie wynosi w części zachodniej Niemiec 3,81 %, a we wschodniej części już tylko 1,83 %. Ale w następnych latach wyrównanie będzie stopniowo znikało i liczby w procentach, o których tu mowa, będą niższe. Przykładowo od 01.07.2011 stawki spadają odpowiednio z 3,81 % na 2,85 % (zachodnie landy) oraz z 1,83 % na 1,43 % (wschodnie landy).  

Przejdźmy jednak do kwestii najbardziej istotnej dla osób pobierających niemiecką emeryturę – ile faktycznie wyniesie podwyżka emerytury ?

Z dniem 1. lipiec 2011 w zachodnich Niemczech aktualna wartość emerytury wzrośnie z aktualnych 27,20 Euro na 27,47 Euro. Zatem podwyżka wyniesie dokładnie 0,99 %.

Od dnia 1. lipiec 2011 we wschodnich Niemczech aktualna wartość emerytury wzrośnie z aktualnych 24,13 Euro na 24,37 Euro. Podwyżka we wschodnich Niemczech będzie więc mniejsza i wyniesie 0,71 %.

Kto pracował legalnie w Niemczech i znajduje się krótko przed wiekiem emerytalnym, ten powinien niezwłocznie ustalić wysokość kapitału początkowego. To pierwszy krok do tego, aby otrzymać niemiecką emeryturę.

Źródło : Niemiecki Związek Ubezpieczeń Emerytalnych.