Z OSTATNIEJ CHWILI

Wartość orientacyjna w szpitalach w 2017 roku

Federalny Urząd Statystyczny publikuje tak zwaną wartość orientacyjną zgodnie z wytycznymi prawa szpitalnego. Wartość ta odzwierciedla średnio roczną procentową zmianę, której można przypisać wyłącznie zmiany dotyczące cen lub zarobków. W okresie drugiej połowy roku 2016 i pierwszej połowy roku 2017 wartość orientacyjna wynosiła 2,11% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku przypadającą na drugą połowę 2015 roku i pierwszą połowę 2016. Częściowa wartość orientacyjna dotycząca kosztów personelu wynosi 2,73%, a dotycząca kosztów rzeczowych 1,11%. Do obliczenia wartości wykorzystuje się wyłącznie wyniki istniejących już statystyk. Do tego zaliczają się w szczególności kwartalne badanie zarobków, wybrane statystyki cen i zestawienie kosztów szpitali.  Informacje o bazach danych i obliczeniach wartości orientacyjnej szpitali można znaleźć w streszczeniu koncepcji do ustalenia wartości. Szczegółowe przedstawienie metodycznych podstaw pojawiły się w czasopiśmie ,,Wirtschaft und Statistik”.

©finanzamt.pl

Wzrasta liczba ludności w Niemczech

Do roku 2035 przewiduje się wzrost ludności w Niemczech. Liczba społeczeństwa ma być większa niż 83,1 milionów ludzi. Będzie to około miliona więcej niż w roku 2015, relacjonują gazety ,,Funke – Mediengruppe” powołując się na Instytut Niemieckiej Gospodarki w Kolonii (IW). Długo oczekiwany spadek  ludności w Niemczech zniknie z pewnością w najbliższych dwóch dekadach”. Jako przyczynę wzrostu naukowcy określają zaś coraz większą liczbę urodzeń i imigracji.

©finanzamt.pl

Więcej zatrudnień w 2018 roku

Instytut badawczy Federalnej Agencji Pracy spodziewa się w 2018 roku spadku liczby osób bezrobotnych do niespełna 2,5 milionów. Byłoby to około 60.000 mniej niż w tym roku. Na skutek prognozy wzrosła jednocześnie liczba osób pracujących o 550.000 na 44,83 miliony. Wzrost zatrudnienia podlegających ubezpieczeniu społecznemu prowadzi również do wzrastających dochodów, przykładowo w ubezpieczeniu emerytalnym lub też w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia. Ryzyko, które mogłoby osłabić prognozę, upatruje się w Brexicie oraz polityce USA.

©finanzamt.pl

Starsi ludzie żyją w większości w partnerstwie

Starsi ludzi powyżej 65 roku życia, którzy żyją w prywatnych domach, mieszkają z reguły z partnerką lub partnerem pod jednym dachem. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, około 65% osób powyżej 65 roku życia żyło w roku 2016 w związku partnerskim. Kolejne 4,5% starszych osób mieszkało z innymi osobami, jednakże bez partnera lub partnerki we wspólnym gospodarstwie. Udział samotnie żyjących wśród osób  starszych wynosił 33,5%. Tym samym znacznie wzrósł udział ludzi powyżej 65 roku życia w ostatnich dwudziestu latach, którzy żyli w partnerstwie: w roku 1996 żyło około 53,6% osób powyżej 65 roku życia razem z partnerem albo partnerką pod jednym dachem. Około 38,9% stanowiły osoby żyjące samotnie. Z wiekiem starsi ludzie żyją coraz rzadziej w partnerstwie. Z pośród ludzi powyżej 80 roku życia żyły w 2016 roku tylko 42,9% w związku partnerskim, około 49,8% mieszkało samotnie. W perspektywie 20 lat ukazuje się trend wspólnego gospodarowania domem z partnerem lub z partnerką. W roku 1996 żyło tylko 26,3 % tej grupy osób w partnerstwie i 59,8 % samotnie.

©finanzamt.pl

W Niemczech produkuje się dużo prądu

W roku 2016 zakłady górnictwa i przemysłu wytwórczego wytworzyły 54 terawatogodziny (TWh) prądu. Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny, odpowiada to udziałowi 11,2% zarejestrowanej przez urzędowe statystki wytworzonej wartości brutto prądu, w tym publicznych elektrowni. W rezultacie udział prądu przemysłowego był w zarejestrowanych wartościach wytworzonego prądu brutto o 0,8 procentów punktowych wyższy niż w 2015 roku. Od 2006 (8,6%) udział ten wzrósł o 2,6 punktów procentowych. Elektrownie przemysłowe służą w pierwszej kolejności samodzielnemu zaopatrzeniu. Energia elektryczna jest jednakże wielokrotnie dostarczana do innych zakładów lub też do publicznej sieci. Skład wykorzystanych źródeł energii zmienił się od roku 2006: udział gazu ziemnego wzrósł o 32,4% w roku 2016 na obecne 46,6 %. Gaz ziemny jest najważniejszym nośnikiem energii w przemyśle. Udział energii, która została pozyskana poprzez węgiel kamienny i brunatny spadła natomiast o 28,6 % (2006) na 11,6 % w roku 2016. 31% wyprodukowanej w 2016 roku przez przemysł ilości prądu pochodzi z zakładów przemysłu chemicznego, 20 % z produkcji i obróbki metalu, a 13% z zakresu produkcji papieru, kartonu i towarów.

©finanzamt.pl

Generalli wstrzymuje ubezpieczenie na życie

Zerowe stopy procentowe są w tej chwili zmorą wielu przedsiębiorstw. Niestety sytuacja nie jest ciekawa. Europejski Bank Centralny oferuje 0,00 procent, a to min. doprawadza ubezpieczalnie do zmian w realizacji działalności związanej z ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczalnia Generalli od wiosny 2018 roku nie chce już sprzedawać żadnych nowych polis. Podobnie jak Generalli również inni ubezpieczyciele cierpią z powodu polityki zerowej stopy procentowej. Starzy ubezpieczyciele zajmujący się ubezpieczeniem na życie są dotowani wysokimi stawkami gwarancyjnymi, które dziś trudno osiągnąć.

©finanzamt.pl

Coraz więcej wpływów z podatków

Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej w sierpniu wzrosły ponownie dochody fiskusa z podatku. Federacja, kraje związkowe i gminy zainkasowały 47,88 mld euro. W stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego były to 6,8 % więcej. W lipcu wzrost wyniósł 9,2%. Od stycznia fiskus zainkasował tym samym 427,11 miliardów euro, tj. o 4,1% więcej niż w tym samym okresie 2016 roku. W rezultacie dochody z podatków są nieco wyższe od ostatniego oszacowania podatkowego. W przypadku podatków federalnych przychody w lipcu obniżyły się jednak o 7,9%, co uzasadniło ministerstwo finansowe spłatą podatku paliwowego.

©finanzamt.pl

Producenci aut mogą odliczyć sobie od podatku modernizację samochodów Diesel

Niemiecki przemysł może odliczyć sobie od podatku koszty związane z modernizacją oprogramowania przy 5 milionach samochodów Diesla. To wynika z odpowiedzi Rządu Federalnego na pisemne zapytanie partii Linken. Zgodnie z raportem gazety ,,Süddeutsche Zeitung” chodzi o trzycyfrową kwotę liczoną w milionach euro. Również premie środowiskowe branży przy zakupie nowego pojazdu obowiązują zgodnie z danymi koła rządowego jako podlegające odliczeniu. Przedsiębiorstwa lub prywatne osoby nie mogą odliczyć sobie od podatku spadku wartości swoich pojazdów, wywołany przez skandal związany z emisją spalin

©finanzamt.pl

Trudne negocjacje taryfowe dla około 600.000 sprzątających budynki

Blisko 600.000 osób sprzątających budynki w Niemczech może spodziewać się wyższych dochodów z czwartej taryfy w Essen. Pracodawcy oferują 3% na zachodzie i 4,5% na wschodzie na okres najbliższych dwóch lat. IG BAU wymaga jednak około 16 procent na zachodzie i 29 procent na wschodzie Niemiec. Chociaż sytuacja ekonomiczna branży jest dobra, to związek zawodowy oczekuje dalszej konfrontacji przy negocjacjach. Aby zwiększyć nacisk na pracodawców, zaplanowano min. protest.

©finanzamt.pl