Z OSTATNIEJ CHWILI

Podwyżka Kindergeld !

Z ostatnich informacji jakie napływają do nas z Berlina wynika, iż decyzją Wielkiej Koalicji (Die Große Koalition) będzie podwyższenie zasiłku Kindergeld w 2015 roku o większą kwotę niż zakładano. Zarówno politycy odpowiedzialni za politykę prorodzinną, jak i politykę finansową są zgodni co do wzrostu Kindergeld o 10 euro na dziecko. Dalszy wzrost przewidywany jest o kolejne 10 euro na rok 2016 roku. Eksperci ds. polityki prorodzinnej z partii SPD potwierdzają, że wzrost Kindergeldu jest nadal przedmiotem burzliwych dyskusji, lecz tylko w aspekcie wysokości przypadającej podwyżki na dziecko. W najbliższym czasie Rada Ministrów podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, która to zostanie opublikowana w odpowiednim raporcie. Dane w nim zawarte będą przede wszystkim określać, w jakim stopniu podniesie się kwota wolna od podatku oraz dodatek na dziecko, odpisywany w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ponadto temat dotyczący wzrostu zasiłku rodzinnego w Niemczech będzie nadal rozpatrywany. Według wstępnych założeń raportu rządowego, ulga na dziecko w podatku musiałaby wzrosnąć do 2016 roku o 240 euro, czyli do kwoty 4.608 euro.

©finanzamt.pl

Majątek obywateli Niemiec przekracza 5 bilionów euro

Szacuje się, iż społeczeństwo niemieckie posiada majątek warty ponad 5 bilionów euro. Wszelkie oszczędności we większości są lokowane w prywatne gospodarstwa domowe lub na krótkoterminowe lokaty bankowe, które to zazwyczaj cechują się niską stopą oprocentowania sprawiajacą wrażenie ,,bezpiecznej,, lokaty na przyszłość. Niemniej jednak ze statystyk Bundesbanku we Frankfurcie jasno wynika, iż aktywa finansowe wzrosły od lipca do września 2014 o 28 mld euro, czyli o 0,6 %, dając tym samym kwotę 5,11 bilionów euro. Jednak dane z jesieni 2014 nie są już tak optymistyczne i pokazują duży spadek środków pieniężnych, w tym znaczne zmniejszenie wpływów transakcji na rachunkach bankowych, mowa o kwocie ok. 17 miliardów euro. Spora grupa ludzi ulokowała natomiast swoje oszczędności (ok. 1 miliarda euro) na lokatach terminowych, wkładach oszczędnościowych, z których można w każdej chwili bez konsekwencji wycofać ulokowane oszczędności.

©finanzamt.pl

Wzmocnienie gospodarki Niemiec oraz większe płace dla pracowników w 2015r.

W następstwie silnego wzrostu gospodarczego jaki miał miejsce w ubiegłym roku, rząd przygotowuje nowy program na 2015 rok, w którym to znajdą się min. wytyczne i wskazówki dotyczące wzmocnienia oraz zrównoważenia gospodarki niemieckiej w aspekcie niemieckiego eksportu/importu. Dzięki niskim cenom ropy naftowej oraz masowemu wzrostowi konsumpcji w Niemczech, minister gospodarki Sigmar Gabriel (SPD) planuje podnieść swoje prognozy gospodarcze z 1,3 % do 1,5 %. Dane, które podsumowują gospodarczo rok 2014 wskazują wzrost o 1,5 %. Co za tym idzie wynagrodzenia brutto dla zatrudnionych w Niemczech powinny wzrosnąć w 2015 roku o 3,2 %, dochody pochodzące z gospodarstw domowych również zwiększą się o 2,7 %. Na niemieckim rynku pracy to osoby bezrobotne będą oczekiwały pobicia nowego rekordu w postaci jeszcze większego zatrudnienia w Urzędach Pracy. Wstępnie prognozuje się, że liczba osób zatrudnionych wzrośnie łącznie o 170.000, czyli aż 42,8 mln osób ustanowi nową, rekordową liczbę zatrudnionych. Oczekuje się, by stopa bezrobocia w Niemczech spadła o 40.000 osób bezrobotnych średnio w skali roku, obniżając tym samym o 6,6% ogólny wskaźnik bezrobocia.

©finanzamt.pl