Z OSTATNIEJ CHWILI

Zatrudnieni w Niemczech często zostają w pracy po godzinach

Łączna suma przepracowanych godzin nadliczbowych w Niemczech wynosi aż 58,5 miliarda. Jest to wynik o 1,5% większy w porównaniu z 2013 rokiem. Dane te zostały ujawnione przez niemiecki Instytut Badań Pracy (IAB). Nadliczbowe godziny pracy zostały po raz ostatni w tak dużej liczbie zarejestrowane w 1992 roku ! W tamtym czasie rekord wynosił 59,9 miliarda dodatkowych godzin pracy. Rynek pracy utrzymuje oraz pozostaje siłą napędową niemieckiej gospodarki. Z danych statystycznych wynikają następujące wnioski, iż zatrudnieni w Niemczech przepracowali w poprzednim roku o 21,1 więcej płatnych nadgodzin (przypadająca na jednego pracownika). W porównaniu z 2013 rokiem jest to o 1,1 godziny więcej. Natomiast liczba godzin nadliczbowych niezapłaconych wg. analizy IAB z 2014 roku wynosiła aż 27,8 (przypadająch na jednego pracownika). Przy czym w niektórych branżach odnotowano 1,3 nadliczbowych godzin przypisanych do konta czasu pracy pracownika. Wyjaśniając po krótce znaczenie: konta czasu pracy, można nakreślić, iż w wielu firmach, pracownicy maja tzw.  konto czasu pracy. Mając w umowie określony czas pracy na dzień lub tydzień, wpisuje się na konto różnice miedzy umówionym a faktycznym czasem pracy. IAB opiera się głównie na badaniach przeprowadzonych w zarządach przedsiębiorstw oraz wśród zatrudnionych pracowników. W związku z przeprowadzonymi badaniami warto nadmienić, iż zatrudnieni w Niemczech nie byli częściej chorzy w 2014 roku, niż to miało miejsce w roku poprzednim. Średnia nieobecnych dni w pracy z powodu choroby wyniosła 9,5 dnia.

©finanzamt.pl

Coraz więcej kobiet w Niemczech pracuje w niepełnym wymiarze godzin

W Niemczech coraz mniej kobiet znajduje pracę na pełnym etacie. Informacje wynikają z odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną przez Federalne Ministerstwo Pracy na zlecenie lewicowej partii rządu niemieckiego. Liczba kobiet pracujących w pełnym wymiarze czasu pomiędzy 2001r. a 2014r. zmniejszyła się z 1 mln do blisko 0,75 mln. W 2014r. odnotowano blisko 6,3 mln kobiet mających zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Ok. 5,3 mln kobiet jest zatrudniona na umowie Minijob, co oznacza pracę w niepełnym wymiarze godzin, płatną mniej niż 450 euro miesięcznie. Podsumowując: procentowa liczba zatrudnianych kobiet w Niemczech w zakresie pełnego wymiaru czasu pracy wykazuje znaczący spadek z 55% w 2001 r. do 40% w 2014 roku. Wzrost zatrudnienia na pół etatu w większości dotyczy stosunku pracy charakteryzującym się niskim wynagrodzeniem. Ponieważ w tym samym czasie liczba kobiet zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wciąż spada, odsetek pracujących kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy nadal rośnie. Problem dotyczy co jedenastej kobiety zatrudnionej w Niemczech.

©finanzamt.pl

Więcej nowych samochodów w Niemczech

Niemiecki rynek samochodowy znacznie poprawił się w ciągu ostatniego miesiąca. W lutym liczba dokonanych nowych rejestracji samochodów wzrosła o 7%, dopuszczając tym samym 223.300 nowych samochodów do ruchu. Wzorując się na pierwszych miesiącach nowego roku, eksperci ze związku VDA szacują, iż do końca roku liczba nowych rejestracji wraz z nowymi samochodami wzrośnie do ponad trzech milionów. Zeszłoroczny zysk z kwotą łączną 3,04 mln zarejestrowanych nowych samochodów, powinien w tym roku zostać nieznacznie przekroczony. Światowy rynek samochodów osobowych w 2015 roku powinien odnotować wzrost na poziomie 2%, dając tym samym wynik ok. 77,4 milionów nowych samochodów.

©finanzamt.pl

Mniej bezrobotnych kobiet w Niemczech

Z przeprowadzonych badań na terenie Unii Europejskiej wynika jednoznacznie, iż w żadnym z krajów europejskich nie występuje tak mała liczba kobiet bezrobotnych, jak właśnie w Niemczech. Wstępne wyliczenie szacunkowe Europejskiego Urzędu Statystycznego z 2014 r. dało wynik dla tego kraju około 900.000 kobiet w wieku od 15 do 74 lat będących bez pracy. Dane pochodzą z Federalnego Urząd Statystycznego w Wiesbaden. Próg stopy bezrobocia wśród kobiet wyniósł zatem 4,6%. Podobnie niska stopa bezrobocia wśród bezrobotnych kobiet występowała w Austrii z wynikiem 4,9% (w 2013 roku). Średnia stopa bezrobocia na terenie Unii Europejskiej wynosiła 10,3%. Powyżej tej średniej znalazły się głównie kobiety z południowej części Europy oraz południowo-wschodnich krajów europejskich.

©finanzamt.pl

Epidemia grypy dotknęła również niemiecką gospodarkę

Epidemia grypy w Niemczech może przyczynić się do spowodowania strat gospodarczych w wysokości 2,2 mld euro. Wynika to z obliczeń dokonanych przez Reńsko – Westfalski Instytut Gospodarczy. Szacuje się, iż produkt krajowy brutto może w pierwszym kwartale obniżyć się o 0,3 punktu procentowego z powodu epidemii grypy. Eksperci ds. symulacji gospodarczych są zdania, iż sytuacja gospodarcza Niemiec mogła być znacznie gorsza zakładając, iż z epidemii grypy przerodzi się w pandemię, co oznaczałoby setki tysięcy zachorowań, powikłań chorobowych a nawet zgonów. Zakładając najgorszy scenariusz wystąpienia pandemii, z analizy badań RWI wynika, iż szkoda ekonomiczna wynosiłaby od 25 mld euro do 75 mld euro. Zarówno lekarze jak i eksperci ds. gospodarki Niemiec są zdania, że obecny sezon grypowy jest z pewnością jednym z bardziej problematycznych i w ostatnich latach rozpowszechniającym się w bardzo szybkim tempie. Na pytanie o dokładne skutki występowania epidemii grypy, nie można jednak jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ odpowiedź na to pytanie otrzymamy dopiero z upływem czasu, gdy całkowicie przejdzie fala grypy.

©finanzamt.pl