Doradca rozlicza w domu – podatnik otrzymuje mniej pieniędzy

Dojazd doradcy do klienta nie zapewnia odpowiednich warunków do świadczenia doradztwa, a samochód nie stanowi mobilnego biura – uznał Finanzgericht w orzeczeniu z 27.11.2009.

Oznacza to, że jakiekolwiek formy oferowania dojazdu do klienta w celu rozliczenia go z podatku są nielegalne i stanowią pogwałcenie prawa.

Doradca podatkowy jest zobowiązany przepisami prawnymi do posiadania własnego biura (absolutnie poza domem mieszkalnym) oraz do zapewnienia w biurze warunków do przeprowadzania poufnych rozmów. Dodatkowo musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywania dokumentów.

Ważne:

Jeżeli podatnik zgodzi się na rozliczenie podatku w domu – zarówno w domu doradcy, jak i we własnym domu – to nie przysługują mu pieniądze, o których mówi orzeczenie OLG Celle z 03.02.2010.

A więc rozliczając się metodą domową podatnikowi według prawa należy się mniej pieniędzy !

Nie warto zatem rozliczać się u osób, które rozliczają po domach, gdyż finansowo się to nie opłaca. Kto rozlicza się tzw. metodą „w domu”, ten świadomie rezygnuje z części należnych mu pieniędzy.

Podstawa prawna:
FG Rheinland-Pfalz, vom 27.11.2009, Az. 4 K 1195/09
OLG Celle, Urteil vom 03.02.2010, Az. 3 U 194/09.