Pieniądze dla otwierających w Niemczech firmę

Dla wielu osób pragnących zarobkować w Niemczech jedną z niewielu alternatyw jest podjęcie działalności gospodarczej. Wielu pracodawcom nie opłaca się zatrudniać nowego pracownika ze względu na zbyt wysokie kwoty ubezpieczenia społecznego. A jak wiadomo, osoba mająca status pracownika musi zostać ubezpieczona. Jeżeli nie w Niemczech, to przynajmniej w Polsce (do 183 dni). Z drugiej strony wiele osób wyjeżdżających z Polski celem podjęcia pracy w Niemczech zostaje zatrudniony przez Leihfirmę i dopiero przez nią są wypożyczni niemieckiemu pracodawcy. W efekcie końcowym Leihfirma robi na pracowniku świetny interes, a pracownik wprawdzie zarabia, ale nie są to atrakcyjne kwoty zarobku. W takiej sytuacji warto rozważyć otwarcie chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech. Do końca kwietnia 2011 roku Polacy nie mający niemieckiego obywatelstwa lub pozwolenia na pracę tylko w taki oto sposób legalizowali pobyt w celach zarobkowych w Niemczech. Od maja 2011 mogą oni wprawdzie legalnie podejmować zatrudnienie u niemieckich pracodawców i są na równi traktowani jak niemieccy pracownicy, jednak cały czas pojawia się pytanie, czy bardziej opłaca się pracować u pracodawcy jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy też zdecydować się na otwarcie jednoosobowej firmy ? Rozpatrzymy jeden konkretny przypadek, który dotyczy bezrobotnego, któremu kończy się zasiłek dla bezrobotnych. Przypadek ten dotyczy raczej osób, które już przed majem 2011 mogły legalnie pracować w Niemczech. Natomiast warto przypomnieć, że ta grupa osób, która mogła do kwietnia 2011 legalnie pracować w Niemczech była w uprzywilejowanej sytuacji względem tych, którzy takiej możliwości nie mieli. Część z tych osób w okresie światowego kryzysu gospodarczego straciło dotychczasową pracę w Niemczech i rejestrując się w niemieckim Urzędzie Pracy uzyskało status bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Powrót takich osób do pracy po zakończeniu pobierania świadczenia nie jest wcale taki prosty. Często jedyną możliwością jest założenie własnej firmy i prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy już się jednak podejmie taką decyzję, to należy wykorzystać fakt bycia bezrobotnym.

Jeżeli bezrobotny przed końcem upływu okresu, w którym przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych zadeklaruje, że chce otworzyć własną firmę, to może otrzymać dodatek (oczywiście finansowy) na założenie firmy. Natomiast trzeba ubiegać się o niego mając jeszcze status bezrobotnego, a nie po wyrejestrowaniu się z Urzędu Pracy. Osoba zakładająca firmę w Niemczech otrzymuje dodatek finansowy na zarejestrowanie działalności gospodarczej, jeśli pomiędzy końcem bezrobocia, a podjęciem działalności gospodarczej występuje bezpośrednie powiązanie czasowe – tj. rejestracja firmy musi nastąpić natychmiast po zakończeniu wypłaty zasiłu dla bezrobotnych. Wprawdzie pomiędzy wyrejestrowaniem się z Urzędu Pracy a podjęciem działalności nie może upłynąć więcej niż 1 miesiąc, to warto jednak ten „przeskok” z bezrobotnego na przedsiębiorcę uczynić natychmiast, aby nie narażać się na ewentualną utratę pieniędzy, którą Urząd Pracy wypłaci jako dodatek na zarejestrowanie firmy. Czemu nie mielibyśmy skorzystać z tych pieniędzy, skoro przysługują bezrobotnym chcącym otworzyć firmę ? Jak zatem widać, prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech w postaci jednoosobowej firmy jest nadal dla wielu osób atrakcyjną formą zarabiania pieniędzy.

Źródło: BSG numer sprawy B 11 AL 11/09 R.