Ubezpieczenie po zakończeniu pracy w Niemczech

Wielu pracowników z Polski po zakończeniu stosunku pracy w Niemczech wraca do rodziny w Polsce i nie ma żadnego ubezpieczenia. Problem rodzi się wtedy, gdy powracający z Niemiec ulegnie w Polsce wypadkowi. Nie będąc bowiem już zatrudnionym, nie można liczyć na to, że wypadek zostanie objęty niemieckim ubezpieczeniem od wypadków. A jeżeli osoba ta nie jest ubezpieczona w Polsce, to zaczynają się jej problemy z wypłatą odszkodowania. 

Każda osoba zatrudniona w Niemczech, czy to w charakterze pracownika na stałe lub sezonowego, a także każdy przedsiębiorca posiadający w Niemczech działalność gospodarczą powinni pamiętać, aby przez cały czas mieć ciągłość okresu zatrudnienia, tj. być ubezpieczonym na okres pobytu w celach zarobkowych w Niemczech, a także w okresach, w których występują przerwy w zatrudnieniu (względnie w świadczeniu usług w przypadku firm). Kończąc bowiem zatrudnienie w Niemczech kończy się okres niemieckiego ubezpieczenia. Wracając do Polski powinno się mieć ubezpieczenie w Polsce.

W niemieckiej Hesji głośno ostatnio było o przypadku pewnego pracownika ze wschodniej Europy, który po zakończeniu stosunku pracy w Niemczech przyjechał nad polsko-rosyjską granicę, aby pracować dla Niemieckiego Czerwonego Krzyża w roli tłumacza. Pech chciał, że tłumacz uległ wypadkowi. Niemiecka ubezpieczalnia nie chciała wypłacić mu pieniędzy z tytułu ubezpieczenia od wypadków, gdyż w momencie wypadku nie był on ubezpieczony w Niemczech. Tłumacz oddał sprawę do Sądu, ale sprawę przegrał, gdyż jak się okazało, brak ubezpieczenia w Niemczech rodził ze sobą konsekwencje w postaci braku ubezpieczenia także zagranicą.   

Oczywiście, jeżeli niemiecka firma delegowałaby swojego pracownika do pracy w Polsce, to z racji tego, że pracownik jest ubezpieczony w Niemczech, także podczas delegacji w Polsce pozostaje ubezpieczony. Problem dotyczy natomiast tych osób, które kończą pracę w Niemczech, wracają do Polski i nie są już w Niemczech ubezpieczone. W takiej sytuacji gdy wydarzy się wypadek w Polsce, to niemiecka ubezpieczalnia nie jest zobowiązana do wypłacenia jakichkolwiek pieniędzy z tytułu ubezpieczenia od wypadków. Jeżeli osoba w momencie wypadku była ubezpieczona w Polsce, to polska instytucja ubezpieczeniowa jest właściwym adresem do uzyskania rekompensaty pieniężnej . Gorzej, jeżeli osoba nie jest nigdzie ubezpieczona – ani w Niemczech, ani w Polsce. Wtedy w przypadku wypadku nie ma co liczyć na pieniądze z tytułu ubezpieczenia od wypadków.

Każdy kto wraca z Niemiec do Polski powinien pamiętać o tym, aby przez cały czas mieć ciąg zatrudnienia, a jeżeli nie może znaleźć zatrudnienia, to przynajmniej niech zatroszczy się o ciąg ubezpieczenia, który gwarantuje wypłatę pieniędzy w przypadku wystąpienia wypadku.  

Źródło: informacje prasowe.