Stawki wynagrodzenia w pracy czasowej do 31.10.2012

Tak oto przedstawia się wynagrodzenie w pracy czasowej w Niemczech dla poszczególnych grup wynagrodzenia w Landach zachodnich Niemiec, które obowiązuje do dnia 31 październik 2012:

Pierwsza grupa wynagrodzenia: 7,89 Euro.

Druga grupa wynagrodzenia: 8,53 Euro.

Trzecia grupa wynagrodzenia: 9,97 Euro.

Czwarta grupa wynagrodzenia: 10,54 Euro.

Piąta grupa wynagrodzenia: 11,92 Euro.

Szósta grupa wynagrodzenia: 13,39 Euro.

Siódma grupa wynagrodzenia: 15,64 Euro.

Ósma grupa wynagrodzenia: 16,82 Euro.

Dziewiąta grupa wynagrodzenia: 17,76 Euro.

 

Tak oto przedstawia się wynagrodzenie w pracy czasowej w Niemczech dla poszczególnych grup wynagrodzenia w Landach wschodnich Niemiec, które obowiązuje do dnia 31 październik 2012:

Pierwsza grupa wynagrodzenia: 7,01 Euro.

Druga grupa wynagrodzenia: 7,46 Euro.

Trzecia grupa wynagrodzenia: 8,71 Euro.

Czwarta grupa wynagrodzenia: 9,22 Euro.

Piąta grupa wynagrodzenia: 10,42 Euro.

Szósta grupa wynagrodzenia: 11,71 Euro.

Siódma grupa wynagrodzenia: 13,67 Euro.

Ósma grupa wynagrodzenia: 14,70 Euro.

Dziewiąta grupa wynagrodzenia: 15,52 Euro.

 

Źródło: Tabele wynagrodzenia w pracy czasowej.