Opłaty na rzecz niemieckich Urzędów Skarbowych

Postępowanie podatkowe w niemieckich Urzędach Skarbowych jest generalnie na terenie całego kraju bezpłatne, ale już za rozpatrzenie niektórych wniosków trzeba zapłacić. Podatnik uiszcza wtedy opłatę skarbową według ustawowej taryfy.

Za co urzędom należy zapłacić pieniądze ? Przede wszystkim za rozpatrzenie wszelkich interpretacji prawnych. Wiążące informacje udzielane na podstawie § 89 ust 2 niemieckiej ordynacji podatkowej są płatne. Wyraźnie stanowi o tym zapis ustępów od 3 do 5 przytoczonego przepisu. Procedura wygląda najczęściej w ten sposób, że podatnik składa pisemne zapytanie, uiszcza odpowiedniej wysokości opłatę i w efekcie końcowym otrzymuje pisemną i wiążącą odpowiedź od urzędu.

Podobnie jest z przeprowadzeniem postępowania przed niemieckim Sądem Finansowym. Podatnik przejmuje na siebie koszty sprawy. Wysokość należnych opłat jest uzależniona przede wszystkim od wartości samej sprawy, co przejawia się tym, iż podatnik od wartości przedmiotu sprawy płaci ściśle określony procent wyrażony w pieniądzach. Im większa wartość przedmiotu sprawy, tym zgodnie z ustalonym procentem wyższa opłata.

Niemieckie urzędy mogą naliczyć także opłaty za poświęcony czas danej sprawie. Jeżeli podatnik zajmie urzędnikom skarbowym sporo czasu, to ci naliczą mu opłatę według stawki godzinowej.  W przypadku opłat liczonych na podstawie poświęconego sprawie czasu,  opłatę oblicza się według ilości poświęconych godzin na rozpatrzenie wniosku.

Osoby pracujący lub działające w Niemczech nie powinny się zatem dziwić, iż oprócz należnych do zapłacenia w Niemczech podatków z tytułu świadczonej pracy należy w wielu przypadkach zapłacić dodatkowo urzędowo ustalone opłaty.

Źródło: Niemiecka ordynacja podatkowa.