Wprowadzenie elektronicznej karty podatkowej w Niemczech

Elektroniczna karta podatkowa zastępuje od 01.01.2013 dotychczasową papierową Lohnsteuerkarte, która była wydawana pracownikom przez pracodawców na koniec roku lub po zakończeniu stosunku pracy. Zamiast papieru- elektronika. Prawdziwa wygoda dla podatnika, po warunkiem, że szybko zrozumie się działanie nowego systemu.

Pracownik musi udostępnić swojemu pracodawcy dane związane z opodatkowaniem, stanem cywilnym i posiadanym statusem. W tym celu przekazuje dane dotyczące klasy podatkowej, kwot wolnych od podatku, liczby posiadanych dzieci i przynależności religijnej. Pracodawca na podstawie uzyskanych informacji oblicza wysokość należnych podatków, a po ustaleniu ich wysokości odprowadza wszystkie rodzaje podatku na konto niemieckiego fiskusa. Do końca 2012 roku papierowa karta podatkowa służyła jako nośnik tych informacji przekazywanych przez pracodawców niemieckim Urzędom Skarbowym. Pracodawca uzupełniał papierową Lohnsteuerkarte, a Urząd Skarbowy odczytywał zawarte na niej informacje o pracowniku i jego dochodach. Od roku 2013 pracodawcy są zobowiązani do przekazywania informacji o swoich pracownikach do centralnego systemu niemieckiej administracji podatkowej, a informacje są przekazywane drogą elektroniczną. Stąd pojawiła się nazwa elektroniczna karta podatkowa. Zmiana systemu niesie ze sobą zarówno plusy, jak i minusy. Po stronie plusów zaliczyć można z pewnością jawność i przejrzystość przekazywanych informacji, możliwość szybkiego wygenerowania danych oraz łatwiejsze administrowanie bazą danych podatników. Z drugiej strony wielu pracodawców, szczególnie małych firm oraz firm zagranicznych (np. polskich) działających w Niemczech nie jest dostatecznie przygotowana do przejścia z formy papierowej na elektroniczną. Problemy z uzyskaniem autoryzacji i dostępem do systemu to tylko wierzchołek góry problemów, z którymi muszą zmierzyć się mali i zagraniczni przedsiębiorcy. Również pracownicy przyzwyczajeni do papierowej karty podatkowej mogą mieć trudności z przestawieniem się na „dokument, którego nie widać”.

O tym, jak trudny jest proces przejścia z papierowej karty podatkowej na elektroniczną kartę niech świadczy fakt, iż elektroniczna karta podatkowa miała już obowiązywać w Niemczech od początku 2012 roku, a tylko dlatego przesunięto na 2013 rok termin wprowadzenia centralnej bazy danych podatników, iż niemiecką administrację podatkową zaskoczyły nieprzewidziane problemy przy testowaniu systemu. Naszym zdaniem przejście na system elektroniczny spowoduje chaos administracyjny w Niemczech, gdyż wprowadzono w życie coś, do czego podatnicy nie są przygotowani.

Źródło: informacja związku pracodawców.