Dodatek na dzieci w wysokości 185 euro miesięcznie

Rodzicom pobierającym w Niemczech Kindergeld należy się dodatkowy zasiłek na dzieci o nazwie Kinderzuschlag, którego wysokość od 2020 roku to maksymalnie 185 euro miesięcznie.

Jeżeli pobieracie Państwo w Niemczech Kindergeld i suma Waszych dochodów wynosi przynajmniej 900 euro brutto w skali miesiąca, to możecie ubiegać się o dodatkowe pieniądze na dzieci w wysokości do 185 euro miesięcznie. Kinderzuschlag stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla pracujących rodziców i ma pokryć podstawowe potrzeby dziecka. Osoby otrzymujące dodatek na dziecko mają również prawo do świadczeń związanych z edukacją oraz są zwolnione z opłat za opiekę nad dzieckiem. Pracując w Niemczech warto ubiegać się o ten zasiłek!

Kinderzuschlag jest świadczeniem dla rodzin o niskich dochodach. Rodzice mogą otrzymać dodatek na dziecko tylko wtedy, gdy zarabiają wystarczająco dużo, aby utrzymać siebie, ale zbyt mało, by starczyło na utrzymanie rodziny. O ile do końca 2019 roku obowiązywała w Niemczech górna granica zarobków (900 euro dla małżeństw), to ustawodawca od 01.01.2020 zniósł próg dochodowy dla ubiegających się o Kinderzuschlag. To powoduje, że zdecydowanie większa grupa osób jest uprawniona do pobieranie tego typu zasiłku.

Na przykładzie klasycznej rodziny posiadającej dwójkę dzieci (2 + 2) pokażemy, że Kinderzuschlag jest bardzo opłacalny i warto, aby rodzice składali wnioski o jego wypłacenie. Posiadając dwójkę dzieci, na które w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku będziecie Państwo pobierali Kindergeld w wysokości 408 euro miesięcznie, a od lipca 2020 aż 438 euro, możecie otrzymać dodatkowe pieniądze z tytułu Kinderzuschlag w wysokości nawet 370 euro, co w pierwszej połowie roku da Wam łącznie 778 euro, a w drugiej 808 euro. Podany przykład powinien zainteresować Państwa tematem i skłonić do złożenia wniosku. Dodatkowym argumentem (poza ekonomicznym) są stosunkowo proste do spełnienia warunki, których wymaga niemiecki ustawodawca.

Aby otrzymać Kinderzuschlag należy spełnić następujące warunki:

  • dochód rodziców musi wynosić miesięcznie przynajmniej 900 euro brutto (dla osób samotnie wychowujących dzieci 600 euro brutto)
  • dziecko mieszka we wspólnym gospodarstwie rodziców
  • na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny
  • dziecko nie wstąpiło w związek małżeński i nie ukończyło 25 lat

Jeżeli chcecie Państwo złożyć wniosek o wypłatę Kinderzuschlag, to odsyłamy Państwa do strony kanzlei.pl, gdzie pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo niezbędne informacje o przysługujących Wam dodatkowych świadczeniach na dzieci oraz kontakt do doradców:

http://kanzlei.pl/index.php/klienci-indywidualni/zasilki-rodzinne/

Podstawa prawna: Informacje Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. Zdjęcie: Timo Klostermeier  / pixelio.de