Nowy wschodni trend na niemieckim rynku pracy

Alarmujący brak fachowców w Niemczech zmusił polityków i władze do przedsięwzięcia skutecznych kroków zmierzających do zatrudnienia na terenie Niemiec obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Skoro zarówno w Niemczech, jak i w całej Zachodniej Europie, a także w krajach członkowskich UE, które przystąpiły do traktatu w 2004r., brakuje fachowców i ich rynek pracy jest prawie wyczerpany, to Niemcy muszą szukać na potrzeby swojej gospodarki nowych rynków pozyskiwania fachowego personelu.

Pierwszą przesłanką do podjęcia legalnego zatrudnienia w Niemczech przed obywateli krajów spoza Unii Europejskiej jest posiadanie zezwolenia na pracę. Potencjalni pracownicy np. z Ukrainy i Rosji muszą zatem w pierwszej kolejności otrzymać zarówno zezwolenie na pobyt, jak i zezwolenia na pracę. O ile polskie agencje pracy już od jakiegoś czasu sprowadzają pracowników ze wschodu na polski rynek pracy, to być może ten trend pójdzie także bardziej na zachód i Ukraińcy, bądź Rosjanie być może znajdą miejsca pracy w Niemczech – muszą być oni jednak bardzo dobrymi fachowcami i znać świetnie język niemiecki. Jeśli te 2 kryteria zostaną spełnione, to czemu nie, można przecież pokusić się jako pośrednik pracy o uzyskanie dla swoich pracowników ze wschodu zezwolenia na pracę w Niemczech.

Jeśli tylko władze niemieckie zgodzą się wydać pozwolenie na pracę dla fachowców spoza UE, a przy aktualnym braku fachowców na niemieckim rynku pracy nie jest to niemożliwe, to później (po otrzymaniu zezwolenia) jest już tylko z górki. Parlament Europejski jeszcze w grudniu 2011 roku poddał debacie wyrównanie praw pracowników spoza UE, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w którymś z krajów UE, na równi z pracownikami posiadającymi obywatelstwo jednego z krajów unijnych. Tym samym pracownicy spoza UE będą tak samo traktowani jak pracownicy z UE.

Rok 2012 jest bardzo ciekawym rokiem dla wszelkich agencji pracy, które bezskutecznie poszukują na polskim rynku pracy fachowców dla zagranicznych (np. niemieckich) firm. W związku z tym, że dla pracowników spoza UE wyrównają się warunki pracy, ubezpieczenia społeczne i usługi publiczne, a w dodatku zostaną uznane ich kwalifikacje zawodowe,  to niemiecki rynek pracy będzie dla fachowców z Ukrainy i Rosji bardzo atrakcyjny. Generalnie ma być ułatwiona migracja zarobkowa do Niemiec tych pracowników, którzy wspomogą niemiecką gospodarkę i zapełnią na niemieckim rynku niszę spowodowaną brakiem odpowiedniej ilości fachowców w Unii Europejskiej.

Źródło: Datev.