Lista najgorzej opłacanych miejsc pracy w Niemczech

Podejmując pracę w Niemczech potencjalni pracownicy nie powinni dać się wykorzystać i pracować za zbyt niskie stawki. Niemieckie przepisy dopuszczają wprawdzie dla słabo wykwalifikowanych pracowników niskie stawki taryfowe przede wszystkim w takich branżach jak ogrodnictwo, rolnictwo, rzemiosło i usługi, ale mimo wszystko słabo płatnych prac warto się wystrzegać.

Oto przedstawiamy najgorzej płatne prace w Niemczech:

Ogrodnictwo – najniższe stawki wynagrodzenia są w ogrodnictwie w następujących niemieckich Landach:  Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen oraz Niedersachsen.  Najniższa dopuszczalna przepisami stawka godzinowa za jedną roboczogodzinę w wymienionych Landach wynosi  zaledwie 6,50 Euro.

Hotele i restauracje – najniższa stawka za 1 godzinę pracy występuje w Landzie Brandenburg i wynosi 6,29 Euro. W dalszej kolejności jest wynagrodzenie w Landzie Thüringen, gdzie najmniejsze wynagrodzenie to  6,50 Euro. Tuż za nimi jest Land Nordrhein-Westfalen, gdzie pracownikowi w hotelarstwie i gastronomii można zgodnie z przepisami zapłacić 6,74 Euro.

Fast Food– w sieci restauracyjnej, w której można szybko zjeść hamburgera również mało płacą, a najmniej we wschodnich Niemczech, gdzie najniższa stawka wynagrodzenia wynosi  6,85 Euro.

Piekarnie – osobom rozpoczynającym pracę w piekarni na terenie Mecklenburg-Vorpommern można zgodnie z prawem zapłacić stawkę 6,97 Euro.

Cukiernie – na terenie Landu Bayern za godzinę pracy w cukierni można wg przepisów zapłacić pracownikom tylko 5,26 Euro.

Kucharze – najniższe stawki wynagrodzenia dla rozpoczynających zatrudnienie  kucharzy i kucharek są wThüringen, gdzie stawka wynosi  8,04 Euro, w Hamburgu 8,27 Euro oraz w Nordrhein-Westfalen 9,38 Euro.

Fryzjerstwo – najgorzej opłacani fryzjerzy są w Landzie Schleswig-Holstein, gdzie najniższa dopuszczalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy wynosi zaledwie 6,00 Euro.

Czyszczenie tekstyliów – do słabo płatnych zajęć trzeba także zaliczyć czyszczenie ubrań. We wschodniej części Niemiec najniższy pułap wynagrodzenia pracownika wykonującego taką pracę to  6,73 Euro.

Praca czasowa – wypożyczani pracownicy mogą otrzymać w całych wschodnich Niemczech zaledwie 7,01 Euro za godzinę pracy u innego pracodawcy.

Handel detaliczny – najgorzej płacą sprzedawcom w Landzie Mecklenburg-Vorpommern oraz w Niedersachsen, gdyż najniższe uregulowane prawnie wynagrodzenie wynosi tam 7,23 Euro.

Ubojnie – za pracę w Landzie Sachsen w ubojni można zapłacić za jedną roboczogodzinę tylko 6 Euro i będzie to w zgodzie z prawem.

Przemysł – za pracę przy produkcji butów w dwóch niemieckich Landach takich jak Rheinland-Pfalz oraz Saarland można zapłacić pracownikowi tylko 6,35 Euro. W przemyśle drzewnym i za pracę przy obróbce tworzyw sztucznych najniższa dopuszczalna stawka za godzinę pracy wynosi  7,54 Euro i można ją płacić pracownikowi w Landzie Thüringen.

Źródło: Dane dot. wynagrodzenia wg Urzędu Statystycznego.