Raport o stanie niemieckiego budownictwa

Liczba zleceń w sektorze budownictwa naziemnego wzrosła w Niemczech  w przeciągu ostatnich 12 miesięcy aż o +9,3%. Przy takim popycie na usługi budowlane niemieckie firmy nie nadążają z realizacją zleceń. Otwiera się zatem furtka dla polskich firm budowlanych, które mogłyby zagospodarować ten sektor.

W budownictwie naziemnym oraz przy robotach podziemnych jest zatrudnionych aktualnie w Niemczech 734.000 osób. Łączny roczny wzrost zatrudnienia pracowników w obu sektorach kształtuje się na poziomie +2,6%.  Wszystko to jednak za mało, zważywszy na faktyczne zapotrzebowanie na siłę roboczą. Ocenia się, że w samym tylko budownictwie naziemnym i podziemnym mogłoby pracować nawet do 1 miliona pracowników. W związku z tym niemieckiemu przemysłowi budowlanemu są potrzebne polskie firmy budowlane i polscy budowlańcy. Firmom budowlanym działającym w sektorze Hoch- u. Tiefbau udało się w samym tylko 2011 roku wypracować w Niemczech obrót o wysokości 93,4 miliarda Euro ! Wzrost obrotów w porównaniu do roku 2010 wyniósł aż +12,5%. Ten nieprawdopodobny wzrost o dokładnie 1/8 pokazuje faktyczny stan koniunktury na niemieckim rynku budowlanym.

90% niemieckich firm budowlanych już teraz jest zadowolona z koniunktury panującej w 2012 roku. Temu pozytywnemu nastawieniu nie ma się co dziwić, gdyż zleceń ciągle przybywa. Jedynie bolączką niemieckich firm budowlanych jest powoli wyczerpujący się rynek pracy w Niemczech, na którym brakuje fachowców. A ci są niemieckiemu budownictwu wręcz na siłę potrzebni, więc lukę powinni zapełnić pracownicy i podwykonawcy działający do tej pory na wschód od Odry – w Polsce. Są oni bowiem na tyle dobrze przygotowani, aby pracować i działać w Niemczech, jednakże pod okiem i nadzorem technicznym z Niemiec.

Również obroty niemieckich firm w produkujących maszyny budowlane oraz materiały budowlane wzrosły w przeciągu roku i to aż o +17%. Za sam cały 2011 rok obroty wyniosły łącznie 12,6 miliarda Euro, z czego na sektor maszyn budowlanych przypadło 7,8 miliarda Euro obrotu rocznego, a na sektor materiałów budowlanych 4,8 miliarda Euro.

Również budownictwo mieszkaniowe rozkwita w Niemczech w najlepsze. W przeciągu całego 2011 roku liczba budowanych nowych mieszkań wzrosła o +22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według prognoz w przeciągu całego roku 2012 ma zostać wybudowanych w Niemczech pomiędzy 180.000 a 210.000 nowych budynków mieszkalnych. Już teraz jednak wiadomo, że roczne obroty w sektorze budownictwa mieszkaniowego wzrastają w przeciągu 12 miesięcy aż o +14%.

Także prywatni inwestorzy, którzy budują domki jednorodzinne, są w Niemczech coraz bardziej aktywni. Liczba pozwoleń budowlanych w ciągu tylko jednego roku wzrosła w Niemczech o bagatela +21%.

W niedalekiej przyszłości należy się jednak liczyć z wyższymi kosztami prowadzenia działalności w budownictwie, co na przedsiębiorcach wymuszają niemieckie przepisy. Co kilkanaście miesięcy zwiększają się bowiem stawki wynagrodzeń minimalnych i za jakiś czas osiągną bardzo wysoki pułap, poniżej którego nie można zejść. Jednak dla fachowców jest to akurat bardzo dobra wiadomość.

Źródło: dane statystyczne różnych sektorów gospodarki budowlanej.