Wzrost niemieckich emerytur od 1 lipca 2012

Niemieckie Ministerstwo Pracy podwyższa z dniem 01.07.2012 emerytury. Skorzysta na tym 20 milionów osób, które jest objęte w Niemczech systemem ochrony emerytalnej. Wśród tej liczby są także osoby z Polski, które dzięki pracy i okresom składkowym w Niemczech nabrały po osiągnięciu wieku emerytalnego prawo do pobierania niemieckiej emerytury.

Emerytów z zachodniej części Niemiec obejmie podwyżka na poziomie +2,18%, natomiast świadczenia emerytów ze wschodnich Niemiec wzrosną o +2,26%. Biorąc pod uwagę tylko zachodnią część kraju, to jest to największa podwyżka emerytur od 1994 roku. Porównując wysokość świadczenia emerytalnego tylko z roku 2011 należy stwierdzić, iż poprzednia podwyżka dała emerytom zaledwie +1%, natomiast aktualna jest zdecydowanie większa, bowiem państwo w 2012 roku daje ponad 100% więcej niż jeszcze rok temu. Powodem tego jest zarówno bardzo dobra koniunktura w niemieckiej gospodarce, ale również na wzrost emerytur wpłynęły podwyżki wynagrodzeń pracowniczych, więc adekwatnie do tego należało przyłożyć finansowo także emerytom. Pośrednio wpływ na podwyżkę emerytur ma mimo wszystko także postępująca inflacja i spadek faktycznej siły nabywczej pieniądza, co jest wyraźnie odczuwalne w strefie Euro, do której Niemcy należą.

W przypadku pracowników z Polski, którzy nabyli prawo do niemieckiej emerytury, mają zastosowanie te same przepisy, zatem ich też obejmie podwyżka. W zależności od tego, kto jaką emeryturę sobie wypracował, na tak duże pieniądze może liczyć. Weźmy za przykład emeryta, który w przeszłości pracował w zachodnich Niemczech i do tej pory otrzymywał emeryturę w wysokości 450 Euro. Po podwyżce ten sam emeryt otrzyma już nie 450 Euro a 459,81 Euro, gdyż w jego przypadku podwyżka emerytury wyniesie +9,81 Euro. Emeryt z dotychczasową emeryturą na poziomie 900 Euro pobieraną dzięki pracy w zachodnich Landach otrzyma po podwyżce już 919,62 Euro, ponieważ wzrost emerytury w jego przypadku wyniesie +19,62 Euro.

Opracowanie własne na podstawie informacji ministerstwa.