Ile zarabiają inżynierowie w Niemczech

Średnia wysokość miesięcznych zarobków inżyniera przy 40-godzinnym tygodniu pracy wynosi w Niemczech 4.380 Euro. Jest to zarobek zasadniczy, nieuwzględniający premii. A w Niemczech mogą być one dla inżyniera bardzo wysokie.

To, ile ostatecznie zarabia w Niemczech inżynier, zależy w dużej mierze od branży, w której jest zatrudniony. Duże znaczenie ma także staż pracy, zakres obowiązków, odpowiedzialność stanowiska, wykształcenie i skończona uczelnia, a w ostateczności także rejon Niemiec. Rozpiętość zarobków pomiędzy najsłabiej a najlepiej zarabiającymi inżynierami waha się w przedziale od 3.709 Euro do 4.836 Euro miesięcznie w zależności od w/w czynników wpływających na pracę.

Najwięcej statystycznie zarabiają w Niemczech inżynierowie-elektronicy i to właśnie oni mogą liczyć na średnie miesięczne apanaże w wysokości 4.836 Euro w ramach wynagrodzenia zasadniczego. Również zarobki inżynierów maszyn budowlanych należą w Niemczech do tych najlepiej opłacanych, gdyż średnie wynagrodzenie inżyniera wynosi tu 4.668 Euro miesięcznie. Na podobne wynagrodzenie mogą liczyć inżynierowie w branży chemicznej, których średnie miesięczne pobory wynoszą 4.660 Euro. Na zupełnie przeciwnym biegunie płac są inżynierowie-budowlańcy.

Inżynierowie-elektrycy zarabiają średnio w skali miesiąca 4.657 Euro wynagrodzenia podstawowego. Porównując zarobki elektryków do budowlańców widać dużą różnicę w poziomie wynagradzania. Inżynier-budowlaniec może liczyć na zarobek rzędu 3.709 Euro miesięcznie, gdyż dokładnie tyle wynosi średnia wysokość wynagrodzenia inżynierów w sektorze budowlanym. To aż o 948 Euro mniejszy zarobek w skali jednego miesiąca niż płaca inżyniera będącego elektrykiem.

Wykształcenie wpływa znacząco na pułap zarobków inżynierów. Ci z wykształceniem uniwersyteckim (mgr-inż. z dyplomem dobrej i znanej polskiej uczelni) mogą liczyć na dużo większe zarobki niż ich koledzy będący tylko po 3-letnich studiach inżynierskich. O ile inżynier taki zarabia średnio 4.228 Euro, to magister-inżynier po Uniwersytecie lub Politechnice zarabia średnio 4.493 Euro. Jeszcze lepiej zarabiają naukowcy. Doktor inżynierii zarabia średnio 5.345 Euro na miesiąc.

Najwyższe płace inżynierowie otrzymują we Frankfurcie nad Menem, dlatego polska kadra inżynierska powinna w pierwszej kolejności właśnie tam szukać zatrudnienia. We Frankfurcie płaci się bowiem inżynierowi 4.772 Euro miesięcznie. Drugim interesującym adresem jest stolica Bawarii. W Monachium średnie miesięczne wynagrodzenie inżyniera wynosi 4.754 Euro. Nie za bardzo warto szukać zatrudnienia we wschodniej części Niemiec, gdyż tamtejsi inżynierowie zarabiają o 1/4 mniej niż ich koledzy z zachodniej części kraju. Ale akurat płace we wschodnich Niemczech są w każdej grupie zawodowej niższe.

W związku z tym, że większość przedsiębiorstw zatrudniających inżynierów podlega pod umowy taryfowe, to warto sprawdzić, ile gwarantują one pieniędzy inżynierowi ? Trzeba przyznać, że stawki taryfowe są całkiem przyzwoite. Inżynierowie objęci stawkami taryfowymi zarabiają bowiem 4.778 Euro w skali miesiąca i jest to o 816 Euro więcej, niż zarabiają inżynierowie nieobjęci umowami taryfowymi. Polscy inżynierowie powinni przed podjęciem zatrudnienia w Niemczech szukać pracodawców, którzy stosują się do przepisów o wynagrodzeniu taryfowym. To z pewnością pozwoli im więcej zarabiać od tych inżynierów, których pracodawcy nie stosują stawek niemieckiego wynagrodzenia taryfowego.

Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Wiedzy o Gospodarce i Spraw Socjalnych oraz na podstawie umów taryfowych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.