Złoty interes na organizowaniu opieki w Niemczech

Do 2030 roku w Niemczech będzie żyło 1,7 miliona ludzi obłożnie chorych i wymagających opieki. Niemcy już zareagowali na te prognozy i od 2013r. wprowadzili dotacje finansowe do ubezpieczenia opiekuńczego.

Niemieckie społeczeństwo starzeje się, a liczba pracujących w Niemczech opiekunek absolutnie nie wystarcza do zapewnienia wszystkim potrzebującym opieki. Od strony finansowej Niemcy bardzo dobrze przygotowali się na problem starzejącego się społeczeństwa. Kwotą 60 Euro jest dotowane przez Państwo niemieckie prywatne ubezpieczenie opiekuńcze i to niezależnie od wysokości osiąganego dochodu przez ubezpieczonego. W praktyce oznacza to, że już od 10 Euro miesięcznej premii Niemcy dokładają kolejnych 5 Euro miesięcznie ! W ten sposób Państwo dokłada +50% do ubezpieczenia. Warunek stawiany przez ustawodawcę jest tylko jeden – minimalna kwota odprowadzanej składki ubezpieczenia opiekuńczego musi jednak wynosić przynajmniej 120 Euro.

Tylko w roku 2013 w niemieckim budżecie znalazło się 90 milionów Euro z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowego ubezpieczenia opiekuńczego. Kwota ta pozwoliła zabezpieczyć dotację dla liczby 1,5 miliona osób. Problemu nie stanowi więc sfinansowanie opieki osób starszych i schorowanych, lecz prawdziwy problem to nagminny brak w Niemczech opiekunek trudniących się zawodowo opieką. To przesłanki przemawiające za pozyskaniem opiekunek z zagranicy.

Wśród polskich opiekunek wyjeżdżających do pracy w Niemczech, ta forma zarobkowania cieszy się sporą popularnością, jednak zbyt słabo wykorzystuje się instrumenty prawno-podatkowe, które pozwoliłyby polskiej opiekunce zarobić dużo więcej pieniędzy na świadczeniu opieki. Przede wszystkim nie opłaca się z punktu widzenia finansów zatrudnienie opiekunki w Niemczech w charakterze pracownika z pełnymi składkami niemieckiego ubezpieczenia społecznego, ani także nie jest to optymalne rozwiązanie, aby zatrudnić opiekunkę w polskiej firmie, a następnie oddelegować ją jako pracownika delegowanego do pracy w Niemczech. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie przez opiekunkę indywidualnej działalności gospodarczej w Niemczech, czyli rejestracja popularnej Gewerbe. Dzięki temu opiekunka jako przedsiębiorca może zarobić nawet 50% więcej niż jako pracownik. Same koszty prowadzenia Gewerbe nie są wysokie. Podobnie podatki, które dzięki odpisom i ulgom podatkowym można zaniżyć lub wręcz całkowicie uniknąć płacenia podatku.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl