Pakiet reform zabezpieczający ubezpieczenia na życie

Stare regulacje obowiązujące w Niemczech w kwestii ubezpieczeń na życie budziły sporo kontrowersji z uwagi na zbyt małe zabezpieczenia kapitału. Wprowadzone reformy zmieniły na korzyść prawa ubezpieczonych.

Osoby, które zawierały w Niemczech umowy ubezpieczenia na życie, często po latach płacenia wcale nie małych składek ubezpieczeniowych dysponowały de facto tylko niewiele wartym papierem, który nie gwarantował im wypłaty wszystkich nagromadzonych pieniędzy. W wielu przypadkach pieniądze osób ubezpieczonych były po prostu konsumowane przez ubezpieczalnie w postaci wysokich wypłat dla zarządu. Ubezpieczeni nie mogli zapobiec temu procederowi, gdyż podpisywali wyjątkowe niekorzystne dla siebie umowy ubezpieczenia.

Wpłacając składki na konto ubezpieczalni, ubezpieczeni nie mieli w ręku niczego, co mogłoby chronić ich interesy. Stare prawo nie dawało im żadnej kontroli nad swoimi pieniędzmi. Ubezpieczalnie mogły niemal dowolnie rozdysponować środkami finansowymi pochodzącymi od ubezpieczonych.

Całe szczęście, że niemiecki ustawodawca zauważył lukę prawną i tak zmienił na korzyść osób ubezpieczonych prawo, że umowy ubezpieczenia na życie stały się o wiele bezpieczniejsze.

W czerwcu 2014 roku został wprowadzony w Niemczech pakiet reform, dzięki którym zabezpieczona została wydajność ubezpieczeń na życie. Dzięki nowemu ustawodawstwu klienci korzystający z usług ubezpieczeniowych zostają celowo chronieni przed niekorzystnymi umowami z ubezpieczycielami. Celem ustawy jest zagwarantowanie ubezpieczonym w przyszłości otrzymania świadczeń przyznanych im w umowach na ubezpieczenie życia.

Ustawa zawiera pakiet działań, które zapobiegają wypływowi środków z ubezpieczalni bez ekonomicznej przyczyny. Ponadto wszystkie strony biorące udział w ubezpieczeniu mają włożyć odpowiedni wkład do niego, a więc : ubezpieczający, ich właściciele, dystrybutor ubezpieczeń oraz nadzór nad ubezpieczeniami, jak i sami ubezpieczeni. W ten sposób zabrania się wypłaty dywidendy akcjonariuszom firm ubezpieczeniowych gdy istnieje realne zagrożenie, że przyrzeczenie udzielenia gwarancji nie może zostać spełnione. Do tego nadwyżka udziału ubezpieczonego będzie dopasowana w ubezpieczeniu na życie co oznacza, że ubezpieczeni będą w przyszłości brali udział – co najmniej w 90% – w nadwyżkach ryzyka. Ustawa sporo zmienia także w kwestii nadzoru. Możliwości działania instytucji nadzorującej są wzmacniane w ten sposób, aby mogły wcześniej i z większą efektywnością zadziałać w przypadku problemowych sytuacji. Dzięki temu zwiększona zostanie przejrzystość kosztów produktów związanych z ubezpieczeniami. Niejako przez takie działanie ma zostać wywarta presja na ubezpieczalniach w celu zmniejszenia kosztów końcowych. Na tym zyskają z całą pewnością ubezpieczeni, dla których koszty ubezpieczeń będą po prostu tańsze. Regulacja dotycząca udziału cichych rezerw została dopasowana w celu ustalenia faktu, że wszyscy ubezpieczeni będą brali udział w sprawiedliwym podziale cichych rezerw. Wypłacanie dywidend z cichych rezerw dla występujących z ubezpieczenia zostanie w razie konieczności ograniczone.  Wszystkie te działania służą temu, aby zapewnić pozostającym klientom przyznane gwarancje. Dla nowych transakcji ustalono niższą stopę procentową, którą towarzystwa ubezpieczeniowe biorą jako maksymalną podstawę dla swoich rezerw na pokrycie zobowiązań ubezpieczeniowych.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl


Chcesz uzyskać niemiecką emeryturę?


Chcesz uzyskać zwrot składek

ubezpieczeniowych?


Złożymy dla Ciebie stosowne wnioski ! Zadzwoń !!!

 

TEL : 34 34 70 200