Wypłata gratyfikacji bożonarodzeniowej – Weihnachtsgeld

Polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech wraz z wypłatą wynagrodzenia za listopad mogą otrzymać od pracodawcy pieniężną gratyfikację bożonarodzeniową, czyli tzw. Weihnachtsgeld.

Dodatkowe pieniądze za pracę w Niemczech są zawsze mile widziane wśród pracowników. Radość z otrzymanego bonu bożonarodzeniowego zależy od jego wartości i przede wszystkim od gestu samego pracodawcy względem swojego pracownika. W Niemczech gratyfikację bożonarodzeniową otrzymuje więcej niż połowa zatrudnionych (ok. 54%). Oprócz premii finansowej na święta istnieją również inne formy upominków bożonarodzeniowych, jakie pracodawcy przekazują pracownikom. Szacuje się, iż ok. 19% zatrudnionych otrzymuje inne bonusy oraz bony towarowe. Najczęściej są to bony towarowe do sklepów (Gutschein). W niektórych firmach pracownicy otrzymują premię uzależnioną od zysków firmy.

Statystycznie ok. 15% pracowników otrzymuje udział w zyskach. Sytuacja taka ma miejsce np. w koncernie Volkswagena. Trzeba jednak zaznaczyć, iż pracownicy objęci zbiorowym układem zgodnym z prawem pracy (Tarifvertrag), mają więc większą szansę na świąteczne premie, niż pracownicy w firmach wyłączeni z owego układu pracy. Warto podkreślić, że istnieją spore różnice przy wypłacie Weihnachtsgeld w Niemczech.

Duże różnice dotyczące wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej można odczuć porównując wschodnie i zachodnie Niemcy. W zachodniej części kraju Weihnachtsgeld otrzymuje zdecydowanie więcej osób niż na wschodzie kraju.  Statystycznie jest to liczba ok. 57% zatrudnionych, gdzie we wschodnich Niemczech liczba ta wynosi zaledwie ok. 40% pracowników. Również płeć ma duży wpływ na Weihnachtsgeld. Kobiety niestety rzadziej otrzymują w Niemczech bonus bożonarodzeniowy (ok. 51%) niż mężczyźni (ok. 56%). Także rodzaj umowy o pracę nie pozostaje bez wpływu na wypłatę gratyfikacji. Pracownicy na umowie na czas nieokreślony, którzy pracują na stałe, częściej uzyskują (ok. 56%) premię świąteczną, w przeciwieństwie do pracowników z umową na czas określony (ok. 42%). Co więcej, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymują premie świąteczne (ok. 55%) częściej niż pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (ok. 42%).

Ważną rolę odgrywa w Niemczech obowiązek wypłacania wynagrodzenia według zbiorowego układu pracy. Jeśli pracodawca jest związany zbiorowym układem pracy, to zatrudnieni w firmie mają większe szanse na wypłatę bonusu świątecznego. W statystykach odnotowuje się  ok. 71% pracowników otrzymujących Weihnachtsgeld, w przeciwieństwie do pracowników nie podlegających pod zbiorowy układ pracy (zaledwie ok. 42%). Także członkowie przynależący do związków zawodowych (Gewerkschaftsmitglieder) mają większe szanse na otrzymanie Weihnachtsgeld. Spośród pracowników, którzy przynależą do związków zawodowych, Weihnachtsgeld otrzymuje ok. 66%, wśród pozostałych jest już tylko ok. 51% otrzymujących bonus świąteczny.

Zasadniczo wypłata premii świątecznych w większości gałęzi gospodarczych odbywa się na podstawie przynależności do zbiorowych układów pracy. Wysokość Weihnachtsgeld oblicza się jako ustalony procent miesięcznego dochodu. Stosunkowo hojne premie świąteczne przypisuje się w sektorze bankowym, w przemyśle cukierniczym oraz w przemyśle chemicznym w Niemczech zachodnich, a także w przemyśle poligraficznym. W tych obszarach wysokość premii świątecznej wynosi od 95% do 100% wynagrodzenia miesięcznego. Nieco mniej (ok. 80%) premii świątecznej dostają pracownicy w sektorze ubezpieczeń. W sektorze publicznym (np. urzędnicy, nauczyciele, pocztowcy i inni) roczną premię, składających się z płatnego urlopu i premii bożonarodzeniowej, w zależności od kategorii zaszeregowania wypłaca się w przedziale od ok. 60% do ok. 90% miesięcznego wynagrodzenia. Nieco mniejszy Weihnachtsgeld przysługuje zatrudnionym na wschodnich obszarach Niemiec w przemyśle chemicznym (ok. 80 %) oraz urzędników publicznych (np. pracowników gmin, ok. od 45% do ok. 67,5%). Także pracując w sprzedaży detalicznej można liczyć na premię świąteczną. W zachodnich obszarach Niemiec wynosi ona ok. 62,5% miesięcznego wynagrodzenia, a dla przykładu w branży metalowej ok. 55%. Brak premii świątecznej dotyczy przede wszystkim pracowników związanych z branżą budowlaną, głównie pracujących we wschodnich Niemczech oraz osób przynależących do rzemiosła i będących zatrudnionych w firmach sprzątających.

Dla pracowników podejmujących pracę w Niemczech wypłata Weihnachtsgeld jest z pewnością jednym z ważniejszych czynników przemawiających za podjęciem legalnego zatrudnienia nad Renem. Nie bez przypadku polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech często Weihnachtsgeld nazywają trzynastą pensją.

Źródło: dane statystyczne, informator Weihnachtsgeld.