Informacje niezbędne dla pracujących w Niemczech w 2015 roku

Pracujący w Niemczech powinni poznać przysługujące im od 01.01.2015 prawa względem kosztów emerytalnych, rozwiązań dla rodzin, imprez firmowych, prezentów otrzymywanych od pracodawców i płacy minimalnej.

Polskim pracownikom zatrudnionym w 2015 roku w Niemczech przysługują dokładnie takie same prawa jak ich niemieckim kolegom. Szczególnie po 01.01.2015 dotyczy to korzystniejszego sposobu odliczania kosztów emerytalnych od podatku, opodatkowania 70% emerytury, wolnych od podatku świadczeń na rzecz rodziny, niewliczania do wynagrodzenia uczestnictwa pracownika w imprezach firmowych, otrzymywania wolnych od podatków prezentów od pracodawcy oraz zachowania stawki wynagrodzenia minimalnego na poziomie 8,50 euro za 1 godzinę pracy.

Brak znajomości aktualnych przepisów może stanowić niebezpieczną pułapkę dla zatrudnionych w Niemczech, bądź też dla ich pracodawców. Z tego powodu warto wiedzieć, co od 01.01.2015 zmieniło się w niemieckich przepisach wobec pracownika.

Oto przegląd najważniejszych aspektów prawnych zatrudnienia w Niemczech w 2015 roku :

Koszty emerytalne: Składki emerytalne zostają w korzystniejszy sposób odliczone od podatku. Należą do nich składki na ubezpieczenie emerytalne lub składki na ubezpieczenia dla wolnych zawodów. Dla rozpatrzenia tych szczególnych spraw istnieje nowy pułap w wysokości 22.172 euro (w roku 2014: 20.000 euro). Maksymalnie w tym roku może zostać odliczone 80% (w roku 2014: 78%). To znaczy: osoba indywidualna może teraz odpisać od podatku 17.738 euro, a małżeństwa/związki partnerskie 35.476 euro.

Opodatkowanie emerytury: Z dniem 01.01.2015 nastąpiła zmiana w opodatkowaniu emerytur. Udział emerytalno – rentowy wzrósł z 68% do 70%. W ten sposób pozostaje 30 % pierwszego, rocznego oraz pełnego dochodu brutto renty, który jest wolny od podatku. Nowy zapis udziału z 2015 roku będzie również dotyczyć wszystkich nowo dodanych roczników wnioskujących o emeryturę z Niemiec. W okresie przejścia na emeryturę nowy zapis udziału zostanie zaaplikowany.

Lepsze ustalenia dla rodzin i pracy: Niektóre świadczenia, które pracodawca wypłaca do dodatkowych należnych wynagrodzeń, mogą pozostać wolne od podatku. Od 2015 roku dotyczy to również dodatkowych świadczeń płaconych przez pracodawcę na opiekę nad dziećmi lub członkami rodziny wymagającymi opieki. Musi to wiązać się z nakładem opieki, który jest krótkookresowy i powstał z przyczyn zawodowych. Może to być na przykład potrzeba opieki podczas nagłej choroby dziecka. Maksymalnie 600 euro w ciągu roku może pozostać wolne od podatku.

Imprezy firmowe: Dodatkowe pieniądze wypłacone przez pracodawcę względem swoich pracowników na imprezie firmowej nie będą wliczane do ogólnego wynagrodzenia pracownika, nawet gdy impreza firmowa w przeważającym stopniu dotyczyć będzie interesów biznesowych. Nakład finansowy do 110 euro dotyczący imprez firmowyc, pozostanie nieopodatkowany oraz zwolniony z opłaty ubezpieczenia społecznego. Ale z dotychczasowego, dopuszczalnego limitu utworzy się kwota wolna od podatku! Zabieg ten sprawi, iż będzie to bardziej opłacalne dla podatników: jeśli zostanie przekroczona kwota 110 euro, w ten sposób pełna kwota nie będzie w przyszłości podlegać opodatkowaniu. Co więcej, jeśli łączna kwota przekroczy w jakieś części kwotę wolną od podatku, owa część zostanie objęta opodatkowaniem.

Prezenty dla pracowników: Drobne upominki dla pracowników na specjalne okazje, takie jak np. urodziny, pozostają wolne od podatku do kwoty w wysokości 60 euro. Do tej pory (do 31.12.2014) maksymalna wysokość wartości prezentów bez podatku wynosiła zaledwie 40 euro. Wzrost nastąpił aż o 1/3 (tj. o +20 euro).

Płaca minimalna: Od 1 stycznia 2015 obowiązuje w Niemczech ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro na godzinę. Tylko kilka branż, osoby niepełnoletnie oraz uczniowie są zwolnieni z tego wymogu. Stawka minimalna dotyczy także Mini Job. Od stycznia 2015 pracownik Mini Job może pracować tylko 52 godziny w miesiącu, jeśli wypłacana jest mu minimalna stawka 8,5 euro na godzinę. Jeśli taki pracownik zatrudniony jest w firmie musi wykazać okres oraz czas zatrudnienia. W momencie przekroczenia dochodu 450 euro z Mini Job powstaje wtedy od 1 stycznia 2015 obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie socjalne. Pracownik musi zostać wtedy wymeldowany z Centrali Mini Job i zameldowany w Kasie Chorych.

Jeżeli pracownik nie otrzyma wynagrodzenia minimalnego za pracę świadczoną w Niemczech, przysługuje mu roszczenie prawne, którego może dochodzić przed sądem.

Źródło: Informacja prasowa BdSt.