Jak Polacy zwiększają swoje zarobki w Niemczech

Polacy coraz częściej sięgają po możliwość przepisania polskiego dyplomu na niemiecki. Głównym argumentem przemawiającym za uznaniem w Niemczech kwalifikacji zawodowych jest opcja uzyskania wyższych zarobków.

Zarabiać tyle co Niemiec – to marzenie większości polskich pracowników wyjeżdżających do pracy w Niemczech. I nie chodzi tu wcale o osiągnięcie płacy minimalnej, którą gwarantują przecież od 2015 roku niemieckie przepisy, ale o rozwój zawodowy pozwalający na wejście na wyższy poziom wynagradzania. Przepisanie polskiego dyplomu na niemiecki służy Polakom głównie w jednym celu – jest sposobem na zwiększenie zarobków. Sprytni Polacy wykorzystują zapisy niemieckiej ustawy o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych zagranicą do podnoszenia wysokości swoich finansów.

Do wykonywania części zawodów (tzw. zawody regulowane) wymagane jest wręcz posiadanie niemieckich kwalifikacji zawodowych. Bez nich nie można podjąć legalnej pracy w Niemczech. Pomimo, iż wykonywanie wielu zawodów na terenie Niemiec nie nakłada wymogu posiadania specjalnych kwalifikacji, to i tak wiele osób decyduje się mimo wszystko na przepisanie dyplomu i pokazanie uzyskanego dokumentu pracodawcy. W ten sposób pracownicy znaleźli metodę na wywalczenie podwyżki – w końcu legitymują się „niemieckim dyplomem”, co w praktyce funkcjonuje. Sposób prosty, a bardzo skuteczny. Przede wszystkim z uwagi na to, że niemieccy pracodawcy traktują takich pracowników jakby Ci skończyli w Niemczech szkołę. Warto pamiętać, że aby przepisać dyplom nie trzeba znać języka niemieckiego. Po prostu ustawa nie nakłada obowiązku językowego. To skrzętnie wykorzystują polscy pracownicy, którzy dopiero co rozpoczęli emigrację zarobkową do Niemiec i nie znają nawet podstaw języka niemieckiego. Nie umniejsza to roli faktu, że mogą posiadać niemieckie kwalifikacje zawodowe.

Od 01.04.2012 obowiązuje w Niemczech ustawa o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych zagranicą. Ustawa umożliwia dostęp do uzyskania w Niemczech przez pracowników zagranicznych niemieckich kwalifikacji zawodowych. Głównym powodem ujednolicenia procedur był notoryczny brak specjalistów wszelkich dziedzin na rynku niemieckim. Ustawa została wprowadzona po to, aby zachęcić specjalistów zagranicznych do podejmowania pracy w Niemczech. Właśnie tę lukę na rynku pracy wykorzystują Polacy i w zawodach gdzie brakuje fachowców (np. w branży budowlanej, w opiece, medycynie, informatyce) zdobywają dobrze płatne stanowiska pracy. Zadanie to ułatwia im urzędowy dokument uznających ich kwalifikacje zawodowe zdobyte w Polsce. Z takim papierem łatwiej o intratną pracę.

Sama procedura nie jest może łatwa i stwarza Polakom wiele problemów, gdyż co Land, to inaczej wygląda sprawa uznania dyplomu. Poszczególne Landy mają swoje wewnętrzne i zróżnicowane przepisy w zakresie zasad uznawania zagranicznych dyplomów zawodowych.

Uznanie polskich kwalifikacji zawodowych w Niemczech wymaga zawsze złożenia odpowiedniego wniosku. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że w Niemczech nie ma jednego ogólnoniemieckiego urzędu, który byłby odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków. To jest także jednym z powodów, dla którego Polacy są nieco zdezorientowani gdzie szukać pomocy. A ta jest im zazwyczaj potrzebna do złożenia wniosku.

Źródło: Na podstawie informacji Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, a także ustawy o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych zagranicą (BGBI. I S. 2515).