Szybszy zwrot podatku z Niemiec

Zwrot niemieckiego podatku dochodowego będzie następował o wiele szybciej. Wszystko za sprawą nowego programu komputerowego, który wprowadzą niemieckie Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

Podatnik rozliczający się z niemieckiego podatku chce uzyskać jak najszybciej pieniądze przysługujące mu z tytułu zwrotu Lohnsteuer. W wielu niemieckich Urzędach Skarbowych prace nad opracowywaniem zeznań podatkowych wciąż trwają zbyt opieszale, ale to się zmieni. Procedura zwrotu podatku ma przebiegać szybko.

Niemieckie Urzędy Skarbowe otrzymają nowy program komputerowy, który przyspieszy procedurę. Podatnicy mają otrzymywać zwroty podatku dużo szybciej niż dotychczas.

Federalne Ministerstwo Finansów już pracuje nad unowocześnieniem programu służącego do szybkiego i mobilnego opracowania zeznań podatkowych w Urzędach Skarbowych Niemiec. Nowoczesny program komputerowy miałby przede wszystkim skrócić czas opracowania dokumentów podatników. Po wprowadzeniu możliwości przesłania deklaracji podatkowej za pomocą internetu, najwyższy czas sporządzić właściwy program, który cyfrowo opracuje dokumenty podatników oraz szybko i sprawnie wychwyci ewentualne błędy lub pomyłki, które nadal stanowią problem w opracowaniu dokumentów.  Innowacyjny pomysł wprowadzenia nowego programu cyfrowego może wejść w życie najprędzej za dwa lata. Według zapowiedzi ministra finansów, nowe programy komputerowe będą w taki sposób skonstruowane, by mogły punkt po punkcie sprawdzać informacje zawarte w deklaracjach podatkowych. Sprawne i dokładne sprawdzanie zeznań podatkowych przez program komputerowy przyczyni się w przyszłości do automatycznego wystawiania decyzji rozliczeniowych (Bescheid) bez ingerencji urzędnika. Programy powinny być w stanie wykryć nieprawidłowe lub fałszywe informacje. Zarządzanie ryzykiem przy tego typu innowacyjnych metodach będzie zaprogramowane w taki sposób, by w szczególnych bądź też wątpliwych przypadkach, co do prawidłowości deklaracji podatkowej, dokumenty będą rozpatrywane indywidualnie przez pracowników Urzędu Skarbowego. Ponadto podatnicy nie będą już musieli dołączać rachunków bądź kwitów/potwierdzeń za poniesione koszty. W/w paragony będą do przedłożenia w Urzędzie Skarbowym jedynie na specjalną prośbę urzędnika.

Plusem nowego programu jest z całą pewnością szybsza procedura opracowywania wniosków, gdyż komputery zastąpią urzędnika. Minusem jest czas oczekiwania na wprowadzenie nowego systemu w niemieckiej skarbówce, co może potrwać jeszcze dwa lata, a także ryzyko nieuznania przez „maszynę” pewnych kosztów ponoszonych de facto przez podatnika w bardziej skomplikowanych przypadkach, gdzie rozpatrzenie zeznania podatkowego będzie wymagało gruntownej analizy możliwej do przeprowadzenia tylko przez doświadczonego urzędnika. Gdy jego zabraknie, to system komputerowy może dokonać rozliczenia na niekorzyść podatnika. Program komputerowy sprawdza się bowiem w standardowych przypadkach, natomiast potrafi zawieść w przypadkach wymagających indywidualnej analizy – co często ma miejsce w przypadku polskich pracowników w Niemczech (np. z uwagi na delegacje, dzieci mieszkające w Polsce, itd.).

Aby uniknąć błędów w zeznaniu podatkowym

warto skorzystać z pomocy fachowców.

ZADZWOŃ !!! TEL: 34 34 70 200

 

Niemieckie zeznanie podatkowe powinno wpłynąć do niemieckiego Urzędu Skarbowego do dnia 31 maja za poprzedni rok podatkowy. W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie do 31.05 podatnika mogą spotkać przykre konsekwencje. Najpierw trzeba się spodziewać pisemnego wezwania do rozliczenia podatku i wyznaczenia terminu na złożenie deklaracji podatkowej, a jeśli  podatnik zlekceważy wezwanie, to nakłada się na niego tzw. Säumniszuschlag, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym dla podatnika. Z tego powodu warto ubiegać się o zwrot podatku zawsze przed końcem miesiąca maja z rok poprzedni, tj. jeśli rozliczenie podatkowe dotyczy roku 2014 to do 31.05.2015, jeśli rozliczenie ma być dokonane za 2015 rok to do 31.05.2016.

Źródło: Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dot. nowego programu komputerowego podanych do publicznej wiadomości.