Wydłużenie terminu na rozliczenie podatkowe za 2016 rok

Począwszy od roku 2017 przedłuża się dla podatnika w Niemczech o dwa miesiące termin na złożenie niemieckiej rocznej deklaracji podatkowej z dochodów uzyskanych w Niemczech oraz poza granicami Niemiec.

Nowe przepisy dotyczące składania rocznych deklaracji podatkowych będą korzystniejsze dla podatników rozliczających się w Niemczech ze swoich dochodów. Według przepisów prawnych obowiązujących jeszcze w 2016 roku podatnicy powinni złożyć do niemieckich Urzędów Skarbowych roczne deklaracje podatkowe za rok ubiegły do końca maja. Termin ten ma zostać wydłużony. Tym samym rozliczenia za rok 2016 będzie można składać do końca lipca 2017. Kto przekroczy termin, ten zapłaci karę pieniężną za każdy miesiąc opóźnienia!

Zmiana niemieckiego ustawodawstwa stała się możliwa za sprawą tego, iż Bundestag chce wprowadzić w życie pakiet legislacyjny, który ma mieć na celu uproszczenie systemu podatkowego w Niemczech, bowiem obecnie system jest bardzo skomplikowany i stwarza podatnikom sporo problemów. Jedną z planowanych nowości jest wydłużenie czasu na złożenie deklaracji podatkowej. Nowe przepisy mają wejść w Niemczech w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Niemieckie Urzędy Skarbowe nie radzą sobie z nawałem pracy w okresie szczytu sezonu, który przypada na wiosnę. Wtedy bowiem najwięcej podatników składa swoje roczne rozliczenia podatkowe. Szczególnie obłożone pracą są takie miesiące jak marzec, kwiecień i maj, gdyż wtedy największa liczba osób chce dokonać obowiązkowego rozliczenia z fiskusem. Aby rozłożyć nieco w czasie nakład pracy związany z opracowaniem dokumentacji rozliczeniowej, niemiecki ustawodawca z pożytkiem dla wszystkich postanowił od roku 2017 wydłużyć termin na składanie deklaracji podatkowych. Skorzystają na tym zarówno urzędnicy niemieckich Urzędów Skarbowych, którzy będą mieli więcej czasu na opracowanie dokumentów, jak również podatnicy, gdyż nie tylko będą mieli więcej czasu na dokonanie obowiązku związanego z rozliczeniem, ale także na skutek odciążenia Urzędów Skarbowych w okresach szczytu wydawanie decyzji o przyznanym zwrocie podatku będzie odbywało się szybciej niż dotychczas. To oznacza szybsze zwroty podatku! Z jednej strony ustawodawca pomyślał o wygodzie urzędników i rozłożeniu ich pracy w czasie, a z drugiej zaś strony nowe rozwiązanie polegające na przesunięciu o dwa miesiące obowiązkowego terminu składania deklaracji rocznych stało się przy okazji praktyczne dla samych podatników.

Kto będzie w roku 2017 składać w Niemczech zeznanie podatkowe, ten będzie musiał to zrobić do końca lipca, a nie jak wcześniej do końca maja. Zatem osoba dokonująca rozliczenia podatkowego za rok 2016 będzie musiała rozliczyć się z niemieckim fiskusem do dnia 31.07.2017. Kto składał w Niemczech w roku 2016 swoją deklarację roczną za rok 2015, ten mógł to zrobić do 31.05.2016.  Jak widać, nowe przepisy umożliwiają dłuższy okres rozliczeniowy, co w efekcie końcowym daje wydłużenie czasu dla podatnika o dwa miesiące. Nowe przepisy obejmą zarówno osoby rozliczające się indywidualnie, jak i osoby rozliczające się wspólnie jako małżeństwo. Warto zatem pamiętać, że także małżeństwa składające wspólne zeznanie podatkowe w Niemczech za rok 2016 także otrzymają od ustawodawcy czas do 31 lipca 2017 na dokonanie obowiązku związanego z rozliczeniem. Podobnie będzie się miała sprawa z rozliczeniami za rok 2017. Również i w tym przypadku podatnicy rozliczając rok 2017 mają czas na złożenie rozliczenia rocznego do 31 lipca 2018 roku.

Więcej czasu na złożenie swoich deklaracji podatkowych będą mieć ci podatnicy, którzy przy rozliczeniu rocznym korzystają z pomocy doradcy podatkowego (Steuerberater). Dla nich termin będzie przedłużony z 12 miesięcy obowiązujących w 2016 roku do 14 miesięcy obowiązujących od roku 2017. W ten sposób podatnicy udający się do doradcy podatkowego z zamiarem rozliczenia 2016 roku będą mieli czas na złożenie rocznej deklaracji do końca lutego 2018 roku. Tym samym rozliczając za pośrednictwem doradcy podatkowego rok 2017 będą mieli czas do końca lutego 2019 roku.

UWAGA!!! Ustawa ma wprowadzić także obowiązkowe opłaty za spóźnienie się z rozliczeniem podatkowym!!!

Za opóźnienie ma być liczona kara pieniężna w wysokości 25 euro za każdy miesiąc spóźnienia liczony po ustawowym terminie. Kto zatem deklarację za rok 2016 złoży w sierpniu 2017, ten zapłaci 25 euro – chyba, że skorzysta z usługi doradcy podatkowego. Wtedy nie zapłaci żadnej kary, a będzie miał czas na rozliczenie do końca lutego 2018.

Jeżeli przykładowo podatnik złoży w październiku deklarację podatkową za rok ubiegły i nie skorzysta z pomocy doradcy podatkowego, to wtedy będzie musiał za miesiące przypadające po terminie rozliczenia (31.07), a więc za sierpień, wrzesień i październik zapłacić po 25 euro, co daje w sumie 75 euro kary.

Gdy podatnik deklarację podatkową za rok 2016 złoży przykładowo w kwietniu 2018 roku, to zapłaci 225 euro kary (po 25 euro za miesiące VIII/2017, IX/2017, X/2017, XI/2017, XII/2017, I/2018, II/2018, III/2018, IV/2018), a w przypadku korzystania z usług doradcy podatkowego kara wyniesie już tylko 50 euro (po 25 euro za miesiące III/2018 oraz IV/2018). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności warto sprawę rocznego rozliczenia w Niemczech powierzyć specjalistom.

Źródło: Na podstawie informacji niemieckiego Ministerstwa Finansów podanych do publicznej wiadomości o planowanej zmianie ustawy. Zdjęcie: Tim Reckmann  / pixelio.de

Pracowałeś w DE?

Rozlicz się z nami!!!

TEL: 77 46 21 240

Odzyskamy szybko

Twoje pieniądze!!!