Polacy pobierajcie Kindergeld, póki się jeszcze da!

To może być cios dla Polaków pracujących w Niemczech!  Z uwagi na zbyt duże kwoty wypłacanego zasiłku rodzinnego poza granice kraju, Niemcy mogą skrócić Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce.

Niemców martwi to, iż bardzo dużo pieniędzy pochodzących z niemieckiego zasiłku rodzinnego trafia do dzieci nie mieszkających na terenie Niemiec. Zgodnie z oficjalnymi danymi BfA aż 120.000 dzieci nie posiadających niemieckiego obywatelstwa i mieszkających poza granicami Niemiec otrzymuje niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld. To są roczne koszty zasiłku oscylujące wokół kwoty 300 milionów euro, dlatego coraz głośniej dochodzą z Niemiec głosy, że wypłatę tych pieniędzy trzeba skrócić!

Kindergeld przysługuje na dzieci do lat 18 oraz na uczące się do lat 25, jeżeli mieszkają na terenie Unii Europejskiej, a jeden z ich rodziców ma w Niemczech status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, który nabywa się po przepracowaniu w Niemczech 183 dni (pół roku). Dzięki temu pracownik, który pracuje dłużej niż pół roku i posiada dzieci (np. w Polsce) może ubiegać się o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego w pełnej kwocie.

Biorąc pod uwagę, że bardzo dużo obcokrajowców skorzystało w Niemczech z możliwości otrzymania Kindergeld, to pojawiają się głosy, żeby świadczenie skrócić i na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec wypłacać niższe świadczenia. Oczywiście zmiany te będę niekorzystne przede wszystkim dla Polaków, gdyż to właśnie na polskie dzieci wypłaca się najwięcej świadczeń.

Zgodnie z oficjalnymi danymi Federalnej Agencji Pracy na koniec 2015 roku niemiecki zasiłek rodzinny otrzymywało prawie 185.000 polskich dzieci. Dane te obejmują polskie dzieci mieszkające w Niemczech i w Polsce. Żadna inna narodowość nie kosztuje niemieckiego budżetu aż tyle, ile kosztują Polacy. Wprawdzie dzieci posiadające inną narodowość także otrzymują Kindergeld, ale ilości wypłacanych kwot zasiłku są kilkanaście razy mniejsze ze względu na dużo mniejszą liczbę uprawnionych do zasiłku. Na ile dokładnie dzieci jest wypłacany Kindergeld i jak kształtują się proporcje pomiędzy poszczególnymi nacjami, obrazuje bardzo dobrze poniższe zestawienie oficjalnych danych Federalnej Agencji Pracy, która skrupulatnie policzyła, jak dana narodowość korzysta ze świadczeń rodzinnych. Pod uwagę wzięto 6 narodowości, których dzieci najliczniej otrzymują niemieckie świadczenia rodzinne.

KRAJ,

Z KTÓREGO POCHODZĄ DZIECI

DZIECI,

NA KTÓRE JEST POBIERANY KINDERGELD

Polska 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy)
Francja 16.900 (szesnaście tysięcy dziewięćset)
Rumunia 9.000 (dziewięć tysięcy)
Czechy 7.700 (siedem tysięcy siedemset)
Węgry 5.900 (pięć tysięcy dziewięćset)
Holandia 5.600 (pięć tysięcy sześćset)

Dane te pokazują, jak duże są dysproporcje pomiędzy liczbą polskich dzieci a zagranicznych, na które pobierany jest Kindergeld. Drudzy w zestawieniu Francuzi (16.900 dzieci) otrzymują prawie 11 razy mniej świadczeń od Polaków (185.000 dzieci).

Poza problemem zbyt dużych kosztów związanych z wypłatą niemieckiego świadczenia rodzinnego na dzieci obcokrajowców, pojawiły się jeszcze jedna nowa sprawa, która wpływa zasadniczo na kwestię planowanego skrócenia wysokości Kindergeld na dzieci mieszkające w Polsce. W związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wielu polskich emigrantów przeniesie się z wysp brytyjskich do Niemiec, a więc uprawnionych do pobierania Kindergeld będzie jeszcze więcej.

Z tego powodu Niemcy wysokość wypłacanego Kindergeld na dzieci mieszkające poza granicami kraju uzależnić mogą od kosztów życia w kraju zamieszkania, a te dla Polski będą zdecydowane niższe niż dla Niemiec. W efekcie końcowym Kindergeld na dziecko mieszkające w Polsce będzie dużo mniejszy niż na dziecko mieszkające w Niemczech. O tym rozwiązaniu mówi się już w kraju nad Renem bardzo głośno.

Jaki płynie z tego wniosek? Otóż warto korzystać z przywileju pobierania pełnego Kindergeld tak długo, dopóki ustawodawca nie zmieni prawa pasującego do nowej rzeczywistości w Europie.

Opracowanie własne na podstawie danych Federalnej Agencji Pracy. Zdjęcie: S. Hofschlaeger  / pixelio.de

Chcesz otrzymać Kindergeld?

Koniecznie zadzwoń!

Pomożemy Ci przejść przez wszystkie formalności!

TEL: 77 46 21 240