Wzrost płacy minimalnej w Niemczech od 2017 roku

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku w całych Niemczech wzrasta o 34 eurocenty na godzinę wynagrodzenie minimalne. Nowa stawka płacy minimalnej obejmuje także Polaków pracujących na terenie Niemiec.

W Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) z dnia 11 sierpnia 2014 roku, która wszystkim pełnoletnim pracownikom wykonującym pracę na terenie Niemiec gwarantuje pewien poziom wynagradzania. Do końca roku 2016 obowiązuje stara stawka w wysokości 8,50 euro na godzinę. Niestety stawka minimalna przez 6 pierwszych miesięcy po podjęciu nowego zatrudnienia nie obowiązuje osób, które przez długi okres czasu są bezrobotne, a także uczniów i praktykantów, których praktyka trwa krócej niż 3 miesiące. Poza tym wszyscy dorośli pracownicy są objęci stawką minimalną.

Dla niektórych grup zawodowych stawka płacy minimalnej jest wyższa. Wszystko zależy od wyników negocjacji pomiędzy przedstawicielami pracodawców i pracowników. Najczęściej co 2 lata ustala się nową stawkę godzinową.

Również i tym razem przedstawiciele pracodawców i pracowników usiedli do wspólnego stołu, aby ustalić nową stawkę płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2017 roku wynosi ona 8,84 euro. Jest to wzrost o 34 eurocenty w stosunku do starej stawki płacy minimalnej.

Czy pracownicy mogą spodziewać się podwyżek płac?

Tak. Pracownicy, którzy do końca 2016 roku zarabiali 8,50 euro na godzinę, począwszy od stycznia 2017 roku będą zarabiali 8,84 euro za 1 godzinę pracy. Oczywiście mogą także zarobić więcej, jeżeli będzie taka wola pracodawcy. Nie mogą jednak zarobić mniej niż wspomniane 8,84 euro.

Ile wyniesie miesięczna podwyżka wynagrodzenia?

Pracownik, który do tej pory zarabiał najniższą stawkę (otrzymywał płacę minimalną) i w skali jednego miesiąca pracował przez 160 godzin, zarabiał miesięcznie 1.360 euro. Po podwyżce stawki minimalnej rośnie jego wynagrodzenie. Przepracowane 160 godzin w miesiącu da zatem zarobek w wysokości 1.414,40 euro. Podwyżka w skali miesiąca wyniesie zatem 54,40 euro.

Czy pracownicy oddelegowani przez polskie firmy do pracy w Niemczech też muszą zarobić co najmniej stawkę minimalną?

Tak. Stawka minimalna obejmuje wszystkich pracowników pełnoletnich, którzy wykonują pracę na terenie Niemiec. Niezależnie od tego, kto jest pracodawcą – może być nią polska firma – pracownik do końca 2016 roku musiał otrzymywać 8,50 euro na godzinę, a począwszy od 2017 roku już 8,84 euro na godzinę. Przepisu tego nie da się obejść, a w przypadku nieprzestrzegania stawki minimalnej pracodawcom grożą wysokie kary finansowe.

Czy pracownicy sezonowi też muszą zarobić w Niemczech co najmniej stawkę minimalną?

Tak. Niezależnie jak długo trwa praca, godzina pracy nie może być opłacana poniżej stawki minimalnej. Nawet w sytuacji, gdyby praca trwała raptem kilka dni, to pracownik musi otrzymać zapłatę za pracę, która uwzględnia płacę minimalną.

Czy nowa stawka 8,84 euro obejmuje wszystkie branże?

Nie. Wiele branż ustaliło w drodze negocjacji zupełnie inne (wyższe) stawki wynagradzania. Zarówno branża budowlana oraz branże pokrewne, branża metalowa oraz wiele innych branż mają zupełnie inną stawkę wynagrodzenia minimalnego, która de facto zależy od stanowiska pracy.

Opracowanie własne na podstawie Mindestlohngesetz z dnia 11.08.2014 (BGBl. I S. 1348) z późniejszymi zmianami. Zdjęcie: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt  / pixelio.de

 

W ramach ustalania stawki płacy minimalnej oferujemy pracodawcom następujące usługi:

wyszukiwanie stawek płacy minimalnej dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, począwszy od pracowników szeregowych i niewykwalifikowanych, przez fachowców i personel wykwalifikowany, a kończąc na szczeblu kierowniczym i dyrektorach zarządzających

dobieranie stawek płacowych dla określonych branż

dobieranie stawek płacowych dla określonych zawodów

Chcecie Państwo uzyskać wiążącą informację o obowiązujących Wasze przedsiębiorstwo stawkach wynagrodzenia minimalnego w Niemczech? Zadzwońcie już teraz po stosowną ofertę!

TEL: 34 34 70 200

Wychodząc naprzeciw problemom polskich firm związanych z ustawowym wynagradzaniem zatrudnianych w Niemczech pracowników, oferujemy Państwu usługi związane z dobieraniem odpowiednich stawek płacowych do właściwych branż i zawodów. Dzięki naszym profesjonalnym opracowaniom będziecie Państwo mogli w bezpieczny i legalny sposób wynagradzać swoich pracowników według niemieckich przepisów o zapewnieniu płacy minimalnej.