Terminy wypłat Kindergeld w 2018 roku

Rodzice pobierający niemiecki zasiłek rodzinny powinni zwrócić uwagę na ostatnią cyfrę Kindergeldnummer, który określa datę przelewu pieniędzy przez Kasę Rodzinną na konto wskazane przez wnioskodawcę.

Wypłata zasiłku rodzinnego odbywa się w Niemczech w cyklu comiesięcznym. Na konto rodzica wpływa każdego miesiąca określona kwota pieniędzy przysługujących z tytułu uprawnienia do pobierania Kindergeld. W związku z ograniczeniami w wypłacie zasiłku rodzinnego wstecz, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku, a przewidują jedynie możliwość ubiegania się o Kindergeld za 6 miesięcy do tyłu (do końca 2017 roku istniała możliwość zawnioskowania Kindergeld aż do 4 lat wstecz), rodzice uprawnieni do świadczenia pilnie przyglądają się terminom wypłaty bieżącego zasiłku.

W Niemczech datę wypłaty Kindergeld określa ostatnia cyfra Kindergeldnummer (numer sprawy niemieckiego zasiłku rodzinnego). Im niższa ostatnia cyfra Kindergeldnummer, tym wcześniej rodzic otrzymuje wypłatę świadczenia. Jeżeli ostatnią cyfrą jest „0”, to wypłata Kindergeld następuje na samym początku miesiąca. Jeżeli zaś ostatnią cyfrą w numerze jest „9”, to wypłata zasiłku rodzinnego następuje w drugiej połowie miesiąca. W przypadku przelewu zasiłku na konto w niemieckim banku najpóźniej dzień po dokonaniu przelewu pieniądze będą na nim dostępne. Gdy niemiecki zasiłek rodzinny jest przelewany do banku w Polsce, to przelew taki idzie z reguły 3-5 dni.

Szczegółowe terminy wypłat Kindergeld w poszczególnych miesiącach 2018 roku

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za styczeń
0 04.01.2018
1 05.01.2018
2 08.01.2018
3 10.01.2018
4 11.01.2018
5 12.01.2018
6 16.01.2018
7 17.01.2018
8 18.01.2018
9 19.01.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za luty
0 02.02.2018
1 05.02.2018
2 06.02.2018
3 08.02.2018
4 09.02.2018
5 12.02.2018
6 13.02.2018
7 15.02.2018
8 16.02.2018
9 20.02.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za marzec
0 05.03.2018
1 06.03.2018
2 07.03.2018
3 08.03.2018
4 12.03.2018
5 13.03.2018
6 14.03.2018
7 15.03.2018
8 16.03.2018
9 19.03.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za kwiecień
0 04.04.2018
1 05.04.2018
2 06.04.2018
3 09.04.2018
4 11.04.2018
5 12.04.2018
6 13.04.2018
7 18.04.2018
8 19.04.2018
9 20.04.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za maj
0 04.05.2018
1 07.05.2018
2 08.05.2018
3 09.05.2018
4 14.05.2018
5 15.05.2018
6 16.05.2018
7 17.05.2018
8 18.05.2018
9 23.05.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za czerwiec
0 04.06.2018
1 06.06.2018
2 07.06.2018
3 08.06.2018
4 11.06.2018
5 13.06.2018
6 14.06.2018
7 15.06.2018
8 19.06.2018
9 21.06.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za lipiec
0 04.07.2018
1 05.07.2018
2 06.07.2018
3 09.07.2018
4 10.07.2018
5 11.07.2018
6 12.07.2018
7 13.07.2018
8 16.07.2018
9 17.07.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za sierpień
0 03.08.2018
1 06.08.2018
2 07.08.2018
3 08.08.2018
4 09.08.2018
5 10.08.2018
6 14.08.2018
7 15.08.2018
8 16.08.2018
9 17.08.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za wrzesień
0 04.09.2018
1 05.09.2018
2 06.09.2018
3 07.09.2018
4 11.09.2018
5 12.09.2018
6 13.09.2018
7 14.09.2018
8 19.09.2018
9 20.09.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za październik
0 05.10.2018
1 05.10.2018
2 08.10.2018
3 10.10.2018
4 11.10.2018
5 12.10.2018
6 16.10.2018
7 17.10.2018
8 18.10.2018
9 19.10.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za listopad
0 05.11.2018
1 06.11.2018
2 07.11.2018
3 09.11.2018
4 12.11.2018
5 13.11.2018
6 14.11.2018
7 16.11.2018
8 19.11.2018
9 20.11.2018

Ostatnia cyfra Kindergeldnummer Wypłata Kindergeld za grudzień
0 04.12.2018
1 05.12.2018
2 06.12.2018
3 07.12.2018
4 10.12.2018
5 11.12.2018
6 12.12.2018
7 13.12.2018
8 14.12.2018
9

17.12.2018

Opracowanie własne na podstawie danych wypłaty Kindergeld 2018. Zdjęcie: Rainer Sturm  / pixelio.de

Chcesz szybko otrzymać Kindergeld?

Koniecznie zadzwoń!

Telefon: +48 32 233 40 33

Pomożemy Ci uzyskać Twoje pieniądze!

Przyspieszamy wypłatę Kindergeld!!!