Nowe świadczenie rodzinne na Bawarii – Familiengeld

Parlament Bawarii przyjął ustawę o zasiłku rodzinnym. Od 1 września 2018 roku rodzice dzieci jedno i dwuletnich otrzymują comiesięczne świadczenie rodzinne w wysokości 250 Euro.

Zasiłek rodzinny Familiengeld wypłacany jest niezależnie od dochodów rodziny. Rodzice otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 250 euro miesięcznie (na pierwsze i drugie dziecko). Od trzeciego dziecka zasiłek wzrasta do 300 euro. Jeżeli zatem Familiengeld pobierany będzie przez pełny, dwuletni okres – całkowita wypłacona suma zasiłku wyniesie odpowiednio 6.000 EUR na pierwsze i drugie dziecko oraz 7.200 EUR na trzecie i kolejne dziecko. Prawo do zasiłku Familiengeld mają wszyscy rodzice niezależnie od tego, czy dziecko uczęszcza do żłobka, czy pozostaje w domu.

Bawaria zapewnia swobodę finansową. Rodzice mogą sami zadecydować o tym jaka opieka, wychowanie i edukacja jest odpowiednia dla ich dziecka. To właśnie rodzice najlepiej wiedzą, czy chcą przeznaczyć pieniądze z zasiłku rodzinnego na żłobek, czy na własną opiekę nad dzieckiem.

Dzięki zasiłkowi Familiengeld rodziny z małymi dziećmi otrzymają więcej pieniędzy niż wcześniej, łącznie z zasiłkiem Betreuungsgeld (na opiekę nad dzieckiem) i Landeserziehungsgeld (krajowy zasiłek wychowawczy). Szczególnie powinny na tym skorzystać rodziny z niskimi dochodami oraz rodziny wielodzietne. Prawo do zasiłku rodzinnego ma osoba, która posiada główne miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Bawarii, mieszka z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz zajmuje się jego wychowaniem. Osoby, które złożyły wniosek o zasiłek rodzicielski Elterngeld i otrzymują go w Landzie Bayern, nie muszą ubiegać się o nowy zasiłek rodzinny. W przypadku 98% rodziców nie są zatem wymagane jakieś dodatkowe działania na rzecz uzyskania świadczenia. Według prowadzonych statystyk bawarski zasiłek otrzyma około 240.000 dzieci. Wszyscy rodzice jedno i dwuletnich dzieci w wieku od 13 do 36 miesiąca życia, czyli urodzonych po 1 października 2015 roku, będą korzystać z bawarskiego zasiłku rodzinnego. W przypadku porodu mnogiego dodatki rodzinne będą wypłacane na każde dziecko. W przypadku wielokrotności za podstawę przyjmuje się najbardziej korzystne finansowo wsparcie (np. w przypadku trojaczków każde dziecko jest trzecim dzieckiem, więc wszystkie troje dzieci otrzyma po 300 euro zasiłku).

Sprawa bawarskiego zasiłku rodzinnego od samego początku jego uchwalenia cieszy się dużym zainteresowaniem polskich pracowników zatrudnionych w Bawarii. Pracownicy posiadający dzieci w wieku do lat 3 mogą otrzymać świadczenie.

Opracowanie własne na podstawie informacji Zentrum Bayern Familie und Soziales. Zdjęcie: knipseline / pixelio.de

Nasi specjaliści pomogą Ci dopełnić formalności związanych z uzyskaniem zagranicznych świadczeń rodzinnych. Czekamy na Twój kontakt pod numerem telefonu +48 / 77 462 12 40 oraz adresem e-mail: biuro@kanzlei.pl

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony web:

kancelariafinansowa.eu