Finanzkontrolle Schwarzarbeit poluje na polskie firmy !

Kontrola Finansowa Pracy na Czarno – Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) – ma za cel wyłapanie firm i pracowników pracujących w Niemczech na czarno oraz ich ukaranie. FKS bierze się za przybyszów z Polski.

Czerwone światło dla polskich firm i pracowników, którzy nie stosują się do wewnętrznych przepisów obowiązujących w Niemczech. FKS wzmaga kontrole wśród polskich pracodawców pod kątem przestrzegania norm czasu pracy, stawek wynagrodzenia minimalnego, cen dumpingowych i warunków pracy. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy kontrolą mają zostać objęte wszystkie polskie firmy, które wydelegowały pracowników na teren Niemiec. Kontrolerom trzeba będzie przedstawić całą dokumentację pracowniczą oraz dotyczącą kontraktu.

Niemiecki Urząd Celny posiada 113 oddziałów FKS na terenie całych Niemiec. Ponad 6700 śledczych poluje w tej chwili na przedsiębiorców oraz pracowników, którzy stosując różne sztuczki i oszustwa w nielegalny sposób chcą zarobić więcej pieniędzy. FKS sprawdza, czy pracodawcy i pracownicy odprowadzają w Niemczech należne podatki i składki, a także czy stosują się do niemieckich przepisów prawa pracy i prawa finansowego.

Na celowniku niemieckich kontrolerów są polskie firmy i ich pracownicy. Wielu z nich unika płacenia podatków i składek w Niemczech. Zamiast je płacić, Polacy często wszystkie zarobione w Niemczech pieniądze kierują wprost do swoich kieszeni.

Urząd Celny co chwilę znajduje się na miejscu przestępstwa (najczęściej są to budowy lub inne miejsca wykonywania pracy), aby walczyć z nielegalnym zatrudnieniem. Do dyspozycji kontrolerów muszą być wszystkie osoby znajdujące się w danym momencie na budowie, a ponadto zarząd, pełnomocnik lub właściciel firmy.

Skuteczność w zwalczaniu pracy na czarno jest bardzo wysoka. Według międzynarodowych badań niemiecki Urząd Celny zajmuje trzecie miejsce na świecie (po Luksemburgu i Singapurze) jeśli chodzi o zakończone sukcesem sprawy celne. W czasie kryzysu gospodarczego oraz występujących państwowych długów, właśnie urzędnicy celni znajdowali się w centrum uwagi. Dzięki urzędnikom FKS wychodzą na jaw oszustwa i nielegalne interesy, jak i wpływa do kasy państwowej więcej pieniędzy z tytułu podatków.

Do zadań owych jednostek należy kontrola, czy pracownicy są prawidłowo zameldowani oraz czy nie są okradani przez pracodawców na skutek stosowania dumpingowego wynagrodzenia. Śledczy sprawdzają w dzień i w nocy, czy świadczenia socjalne są pobierane niesłusznie oraz czy zagraniczni pracownicy posiadają odpowiednie zezwolenia na wykonywanie pracy. Śledczy oprócz zwalczania nielegalnej pracy, kontrolują także stawki minimalne wynagrodzenia na budowach i w zakładach pracy oraz w zakładach rzemieślniczych.

Polskie firmy delegujące pracowników do pracy w Niemczech powinny dobrze przygotować się na kontrole, których nie unikną.

Źródło: informator miesięczny i dane statystyczne.