Wyższe kwoty na utrzymanie dzieci

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku obowiązują w Niemczech wyższe kwoty na utrzymanie dziecka. Oznacza to, że w przypadku separacji bądź rozwodu rodziców trzeba będzie łożyć więcej pieniędzy na dzieci.

Ojcowie, którzy zostawili swoje żony lub partnerki wraz z dzieckiem lub dziećmi, będą musieli zgodnie z decyzją Wyższego Sądu Krajowego z Düsseldorfu przeznaczyć od 2017 roku więcej pieniędzy na utrzymanie swoich pociech. Niestety, koniec miłości oznacza wydatki. Nowe i obowiązujące na terenie całych Niemiec stawki utrzymania dziecka dopasowano do aktualnych potrzeb. Zaktualizowane stawki z dniem 1 stycznia 2017 obejmą miliony uprawnionych, którzy pobierają na dzieci alimenty. Kwoty wyznaczone przez Wyższy Sąd Krajowy mają zapewnić podstawowe utrzymanie dziecka. Im jednak wyższy zarobek rodzica, tym większa stawka przeznaczona na utrzymanie dziecka.

Dwa zasadnicze czynniki wpływają na wysokość stawki:

po pierwsze – wiek dziecka

po drugie – zarobek rodzica

Minimalna kwota przeznaczona na utrzymanie dziecka wzrasta w Niemczech dla dzieci do piątego roku życia o 7 euro do kwoty 342 euro miesięcznie. Dzieci w wieku od sześciu do jedenastu lat mają prawo do co najmniej 393 euro na miesiąc. W tym przypadku stawka w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 9 euro. Najwięcej pieniędzy przysługuje na dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Utrzymanie dziecka w tym przedziale wiekowym kosztuje przynajmniej 460 euro. Do końca 2016 roku na dzieci pomiędzy dwunastym a siedemnastym rokiem życia płacono o 10 euro mniej, tj. 450 euro miesięcznie.

Utrzymanie pełnoletniego dziecka wynosić będzie od 2017 roku minimum 527 euro miesięcznie. Dla przykładu najniższa stawka utrzymania pełnoletniego dziecka do końca 2016 roku wynosiła 516 euro na miesiąc. Wzrost stawki miesięcznej wyniósł zatem 11 euro. Pełnoletnie dzieci, które studiują i nie mieszkają u swoich rodziców, mają prawo od 2017 roku do nawet 735 euro za każdy miesiąc. Wcześniej było to 670 euro miesięcznie. W tej kwocie jest zawarta część kosztów za mieszkanie dziecka (300 euro). Niestety nie jest jeszcze wiadomo, czy i w jakiej formie zostanie ta stawka dostosowana do aktualnej sytuacji.

Ważne! Wysokość należnej stawki na utrzymanie różni się kwotowo od stawki faktycznie wypłacanej! Dzieje się tak z tego powodu, że od stawki na utrzymanie odciąga się połowę należnego na dane dziecko zasiłku rodzinnego Kindergeld. Po odciągnięciu 1/2 Kindergeld zostaje nam stawka do wypłacenia.

Trzeba pamiętać, że rodzicom przysługuje Kindergeld w równych częściach po połowie, tj. 50% Kindergeld dla matki dziecka i 50% Kindergeld dla ojca dziecka. Jeżeli po rozwodzie lub separacji matce dziecka wypłaca się cały Kindergeld (a tak najczęściej jest), to wtedy od stawki należnej na utrzymanie trzeba odciągnąć wspomnianą część 50% przypadającą na ojca. Dopiero wtedy uzyskamy faktyczną kwotę, jaką ojciec musi łożyć miesięcznie na utrzymanie dziecka.

Im wyższe dochody rodzica, tym wyższe koszty utrzymania dziecka. Wyższa grupa dochodowa oznacza bowiem wyższe wydatki na dzieci. W Niemczech ustalono stawki należne do wypłacania na utrzymanie dziecka tylko do kwoty zarobku 5.100 euro netto miesięcznie. Jeżeli zarobek w skali miesiąca jest wyższy niż 5.100 euro netto, to wtedy kwota należna dziecku ustalana jest indywidualnie. Poniższe zestawienia bardzo dobrze prezentują zależność pomiędzy zarobkiem rodzica netto w skali miesiąca a kwotą wypłacaną miesięcznie na utrzymanie dziecka. Sporządzono je dla stawek na rok 2016. Dzięki poniższemu zestawieniu zarówno ojciec, jak i matka dziecka, mogą sprawdzić, ile ojciec powinien łożyć na dziecko po rozwodzie lub separacji, jeżeli to dziecko nie mieszka z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Zanim jednak matka dziecka ogołoci z pieniędzy ojca dziecka, to powinna wiedzieć, że w Niemczech obowiązują przepisy, które wskazują kwotę przeznaczoną na utrzymanie. Dzięki temu ojcowie dziecka – szczególnie ci z niskimi dochodami – mają zapewnione minimum egzystencji. Dla pracującego ojca jest to kwota 1.080 euro miesięcznie, natomiast dla niepracującego 880 euro miesięcznie. Tyle pieniędzy trzeba zostawić na utrzymanie byłemu mężowi lub partnerowi.

Stawki wypłacane na utrzymanie pierwszego i drugiego dziecka w roku 2016

Zarobek

w euro

Należność

w euro

na dziecko

od 0 do 5 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 6 do 11 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 12 do 17 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 18 lat

%

do 1500

240

289

355

326

100%

1501-1900

257

309

378

352

105%

1901-2300

274

328

400

378

110%

2301-2700

291

347

423

404

115%

2701-3100

307

366

445

430

120%

3101-3500

334

397

481

471

128%

3501-3900

361

428

517

512

136%

3901-4300

388

458

553

554

144%

4301-4700

415

489

589

595

152%

4701-5100

441

520

625

636

160%

Wyższy Sąd Krajowy Düsseldorf

 

Stawki wypłacane na utrzymanie trzeciego dziecka w roku 2016

Zarobek

w euro

Należność

w euro

na dziecko

od 0 do 5 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 6 do 11 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 12 do 17 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 18 lat

%

do 1500

237

286

352

320

100%

1501-1900

254

306

375

346

105%

1901-2300

271

325

397

372

110%

2301-2700

288

344

420

398

115%

2701-3100

304

363

442

424

120%

3101-3500

331

394

478

465

128%

3501-3900

358

425

514

506

136%

3901-4300

385

455

550

548

144%

4301-4700

412

486

586

589

152%

4701-5100

438

517

622

630

160%

Wyższy Sąd Krajowy Düsseldorf

 

Stawki wypłacane na utrzymanie czwartego dziecka w roku 2016

Zarobek

w euro

Należność

w euro

na dziecko

od 0 do 5 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 6 do 11 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 12 do 17 lat

Należność

w euro

na dziecko

od 18 lat

 

%

do 1500

224,50

273,50

339,50

295

100%

1501-1900

241,50

293,50

362,50

321

105%
1901-2300

258,50

312,50

384,50

347

110%

2301-2700

275,50

331,50

407,50

373

115%

2701-3100

291,50

350,50

429,50

399

120%

3101-3500

318,50

381,50

465,50

440

128%

3501-3900

345,50

412,50

501,50

481

136%

3901-4300

372,50

442,50

537,50

523

144%

4301-4700

399,50

473,50

573,50

564

152%

4701-5100

425,50

504,50

609,50

605

160%

Wyższy Sąd Krajowy Düsseldorf

Dzieci, których rodzice są w separacji, mają w Niemczech już od 1962 roku roku prawo do utrzymania. Ogólnokrajowe stawki wprowadzono bowiem po raz pierwszy w tym właśnie roku. Tak zwane ,,Tabele z Düsseldorfu” istnieją za sprawą Wyższego Sądu Krajowego z Düsseldorf i nieprzerwanie od ich wprowadzenia w życie służą jako wytyczne do ustalenia właściwego wymiaru utrzymania dzieci. Podwyżka od nowego roku opiera się na rozporządzeniu dotyczącym minimalnej płatności na utrzymanie.

Opracowanie własne na podstawie informacji Wyższego Sądu Krajowego z Düsseldorfu. Zdjęcie günther gumhold  / pixelio.de

Chcesz uzyskać niemieckie

zasiłki na polskie dzieci?

 

Zadzwoń!

TEL: +48 / 77 46 21 240

 

Kindergeld! Elterngeld!

Landeserziehungsgeld!

Kinderzuschlag!